Za čisto i bistro

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

slide1
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
slide2
Javno predstavljanje projekta
1. srpnja 2020., s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić
previous arrow
next arrow

Ciljevi projekta

Dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će treći, najviši stupanj pročišćavanja uključujući postrojenja za obradu mulja. 

Proširenje postojeće mreže odvodnje omogućit će povećanje priključenosti na mrežu odvodnje u aglomeraciji Zaprešić sa sadašnjih 69% na 91%, dok će se priključenost na području aglomeracije Kraj Donji sa sadašnjih 0% povećati na 90%. 

Dogradnjom i rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže smanjit će se gubici u sustavu te osigurati funkcionalnost i veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za dodatnih 6.861 stanovnika. 

Rekonstrukcijom, dogradnjom i sanacijom postojećeg sustava odvodnje poboljšat će se stanje sustava i omogućiti priključenje novih korisnika.

Nabavom suvremene opreme osigurat će se održavanje budućeg sustava odvodnje.

Projektom će se

povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave

omogućiti pročišćavanje otpadnih voda

osigurati racionalnije korištenje vode

pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće te zaštiti vodnih resursa i okoliša

dodatnih stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje
0
ico-counter1

Vodoopskrba

novih cjevovoda
0 m

Unapređenje postrojenja na 3 crpne stranice
Novih 13 mjernih mjesta DMA zona

ico-counter2

Odvodnja

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija

mreže odvodnje
0 m

 

Izgradnja

crpnih stanica
0

Rekonstrukcija

crpne stanice
0

 

Izgradnja

retencijska bazena
0

ukupnog kapaciteta

0
ico-counter3

Pročišćavanje

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja
na II. i III. stupanj pročišćavanja

Projekt vrijedan

70,89% prihvatljivih troškova (58.686.630,38 €) bit će financirano sredstvima EU.
0 s PDV-om

Po završetku projekta, ostvarit će se cilj od 86% pokrivenosti mrežom odvodnje na području projekta.

razdoblje provedbe projekta: 04.09.2019.-31.12.2023.

Projekt se provodi u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje

Grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice.

I VAŠA ULOGA JE BITNA!

Vas, naše sugrađane, molimo za strpljenje i podršku projektu, a kao nositelji projekta stojimo vam na raspolaganju za sve informacije.

Novosti i radovi

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr