Za čisto i bistro

Krajnji korisnici ključni su partneri u zaštiti voda

Svibanj 2024.

Održavanje funkcionalnog i ekološki prihvatljivog sustava javne odvodnje nužno je za očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. preuzima ključnu ulogu u upravljanju i održavanju vodoopskrbne infrastrukture, osiguravanju visoke kvalitete usluge te ispunjavanju zahtjeva regulatornih tijela.

Međutim, održavanje sustava odvodnje dugoročno učinkovitim ne ovisi samo o djelovanju tvrtke. U okviru sustava javne odvodnje, krajnji korisnici imaju neprocjenjivu ulogu koja seže izvan jednostavnog korištenja usluge. Njihova aktivna suradnja i odgovorno ponašanje bitni su za osiguravanje ispravnog funkcioniranja sustava, kako bi zaštita okoliša i životne sredine bila maksimalno moguća. Također, kroz zajedničke napore možemo sačuvati okoliš te izbjeći nepotrebne kvarove i prateće dodatne troškove.

VIO Zaprešić d.o.o. početkom svibnja poslao je dodatnih 253 Obavijesti o mogućnosti priključenja za naselja Kupljenovo, Pušća, Pojatno i Novaki Bistranski, što predstavlja važan korak prema ostvarenju cilja povećanja priključenosti stanovnika na sustav javne odvodnje u aglomeraciji Kraj Donji.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr