Za čisto i bistro

Pravila privatnosti

Svako korištenje internet stranice podliježe niže navedenim uvjetima:

Ove internet stranice sadrže programska rješenja, zaštitne znakove, imena i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Sve fotografije, slike, podaci i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na ovim internet stranicama zadržava Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

Podaci i materijali objavljeni na ovim internet stranicama smiju se kopirati i koristiti samo za individualnu upotrebu i samo u nekomercijalne svrhe, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći.

Medijskim subjektima dopuštena je upotreba materijala objavljenih na ovim internet stranicama isključivo u uredničke, informativne i promidžbene svrhe, objavljivanjem u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Ostalim korisnicima dopušta se objavljivanje adrese ove stranice na njihovim korisničkim stranicama u svrhu preporuke.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe dijela ili cjelovitog sadržaja ovih internet stranica u svrhu trgovine, prodaje ili nuđenja proizvoda ili usluga bilo koje vrste, objavljivanja reklama, prikupljanja ponuda za proizvode i usluge te u druge komercijalne svrhe.

Zabranjeno je prenošenje i objavljivanje dijela ili cjelovitog sadržaja ovih internet stranica uz korištenje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. odgovorit će na ovim internet stranicama na svako pitanje postavljeno putem e-maila istaknutog za postavljanje pitanja uz prihvaćanje od strane korisnika napomena koje se nalaze na stranici za postavljanje pitanja.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu, uključujući posebnu ili posljedičnu štetu, koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih internet stranica. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na ovim stranicama našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost u trenutku korištenja.

Jamstvo i odgovornost

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. će na ovoj web stranici objavljivati točne informacije vezane uz provedbu projekta.

Izjava o privatnosti

Bez vašeg pristanka ne prikupljamo nikakve osobne podatke putem naše web stranice.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr