Za čisto i bistro

Završetak dijela radova u Ivancu i Gornjoj Bistri

28. listopada 2022.

U sklopu radova na aglomeraciji Zaprešić asfaltirane su Poljska ulica i Ulica Zelengaj u Gornjoj Bistri te Ulica Braće Radić u Ivancu, a sve aktivnosti unutar projekta napreduju. Završni radovi poput asfaltiranja mogući su tek nakon polaganja cijevi glavnog kolektora u kanal, zasipavanja i zbijanja rova, nakon čega se izvode kućni priključci. Po završetku građevinskih radova na izvođenju kanala fekalne odvodnje i kućnih priključaka pristupa se ispitivanju cjevovoda na vodonepropusnost i vrši se CCTV inspekcija cjevovoda. Tek nakon dobivanja pozitivnih rezultata ispitivanja priprema se dionica za asfaltiranje, čije izvođenje uvelike ovisi i o vremenskim uvjetima.

Radovi u projektu aglomeracije Zaprešić idu prema planu

Zaprešić, 15. rujna 2022.

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić trenutno su aktivni radovi na brojnim lokacijama. Dio radova završen je ili se privodi kraju, a projekt napreduje prema planu. Tako su se od početka aktivnosti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u srpnju izvodili radovi na objektima biološkog bazena, sekundarnih taložnica, solarnog sušenja mulja, ali i armirano-betonski radovi na objektima digestora i solarnog sušenja mulja. Nakon završetka radova, Zaprešić će dobiti najmoderniji uređaj ovakve vrste.

Nastavljaju se i radovi na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zaprešić u sklopu kojih je asfaltirano gotovo 126.000 m² dionica cesta. Projektom planirane sanacija i rekonstrukcija odvodnje gotovo su u potpunosti dovršene, a izvedeno je i preko 2.500 kućnih priključaka.

U Kraju Donjem također se izvode kućni priključci, asfaltirano je više od 27.000 m² cesta, a intenzivni zahvati rade se i na tlačnim i gravitacijskim kolektorima.

Iz Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., nositelja ovog projekta, kažu kako su unatoč poteškoćama izazvanim globalnim poremećajima na tržištu i njegovim utjecajem na građevinski sektor zadovoljni napretkom radova, koji su opsežni i zahtjevni. Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., zahvalan je građanima na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi u njihovoj ulici.

Taj veliki projekt koji se izvodi u Zaprešiću i okolici usmjeren je na poboljšavanje vodne i komunalne infrastrukture, a ona je temelj ne samo gospodarskog razvoja područja, već su dosezi puno širi i u raznim aspektima utječu na kvalitetu života ljudi.

Završetak dijela radova u Bistri, Ivancu i Pojatnom

Zaprešić, 4. kolovoza 2022.

Radovi u sklopu aglomeracije Zaprešić svakim danom napreduju. U Hrastinskoj ulici i Ulici Franje Gulića u Bistri, u Stubičkoj ulici i Ulici Kamenitih svatova u Ivancu kao i Ulici Matije Gupca u Pojatnom radovi su završeni te su prometnice sanirane i asfaltirane.

Građani Zaprešića dobivaju najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Zaprešić, 11. srpnja 2022.

U sklopu projekta ZA čisto i bistro uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s postojećeg prvog, nadogradit će se na treći, najviši stupanj pročišćavanja te će se pročišćavanje vršiti u skladu s europskim standardima.

Mario Šiljeg, Željko Turk, Zoran Đurković, Domagoj Mikuš

Zaprešić, 11. srpnja 2022. – Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nastavlja se rekonstrukcijom i nadogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nova je ovo faza u projektu pa su se tom prigodom na konferenciji za medije okupili najvažniji dionici sa svih institucionalnih razina. Tako su u pratnji direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Domagoja Mikuša državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli aktivna gradilišta kao i lokaciju na kojoj su već počeli radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Po završetku radova sva će se otpadna voda dovoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kako bi se zagađenje okoliša spriječilo, a pročišćavanje se vršilo u skladu s europskim standardima čime je stanovnicima zajamčena zdravstveno ispravna voda.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se s postojećeg prvog, nadograditi na treći, najviši stupanj pročišćavanja. On radi tako da najprije otpadne vode dolaze na uređaj, a u njima se nalaze razne organske tvari, krupni i sitni komunalni otpad, visoke štetne razine fosfora i dušika te ostalo. Prvi je korak mehaničko pročišćavanje, tijekom kojeg se sirova otpadna voda koja pritječe na uređaj pročišćava na gruboj rešetki čime se uklanjaju krupnije krute tvari, a potom i na finijem situ koje otklanja sitnije krute tvari. Drugim se stupnjem otpadne vode obrađuju postupkom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem, dok treći stupanj pročišćavanja podrazumijeva strožu obradu otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanjanju štetni fosfor i dušik.

„Ovom smo aktivnošću projekt podigli na potpuno novu razinu. Rekonstrukcija starog i nadogradnja novog dijela jasan je pokazatelj koliko je projekt aglomeracije cjelovit. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dobiva najmoderniju nadogradnju, a građani Zaprešića kompletnu vodno-komunalnu infrastrukturnu mrežu kao i zdravu i ispravnu vodu“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Projektom će se značajno smanjiti organsko zagađenje, izgraditi postrojenje za obradu mulja i nova tehnološka zgrada i podići kapacitet sa 60.000 na 70.000 ekvivalent stanovnika. Također postići će se kemijska redukcija fosfora čije visoke koncentracije u otpadnim vodama narušavaju kakvoću vode i smanjuju bioraznolikost.

Postupak priključenja korisnika na sustav odvodnje

Zaprešić, 31. svibnja 2022.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, planira se izvesti više od 3000 novih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje. 

Priključenje internih instalacija korisnika na sustav javne odvodnje moguće je po ishođenoj uporabnoj dozvoli za kolektor na koji se korisnik spaja, o čemu će ga obavijestiti Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., nakon čega korisnik ima rok od 30 dana da se spoji na kontrolno priključno okno, a poslije toga vrši se naplata odvodnje.

Prilikom izvođenja radova na sustavu odvodnje izvođači obilaze kuće na trasi kolektora te s vlasnikom parcele dogovaraju mjesto kontrolnog priključnog okna. Vlasnik parcele i izvođač zatim potpisuju izjavu korisnika na kojoj je skicirano mjesto priključka prema kojem će se priključak i izvesti.

Priključak na odvodnju (priključna cijev i okno) dio je projekta izgradnje odvodnje u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić i nije trošak korisnicima.

Obaveza korisnika odvodnje je spojiti internu instalaciju fekalne odvodnje od objekta na kontrolno priključno okno o vlastitom trošku koje će biti postavljeno na korisnikovu parcelu maksimalno 2 metra unutar same parcele.

Radovi na projektu aglomeracije Zaprešić uvelike napreduju

Zaprešić, 1. travnja 2022.

U Zaprešiću i njegovom širem području u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić već više od godinu dana jedni radovi započinju, a drugi se dovršavaju.

Radi se o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj, ali svakako i jednom od najzahtjevnijih za izvedbu. Taj projekt vrijedan skoro 700 milijuna kuna, koji Europska unija sufinancira u iznosu od preko 70 posto u Zaprešiću će napraviti vidnu promjenu. Aktivnosti obuhvaćaju proširenje postojeće mreže odvodnje, ali i njenu rekonstrukciju i sanaciju, a također se dograđuju i rekonstruiraju vodoopskrbne mreže. Sve ovo radi se kako bi stanovnicima Zaprešića kvaliteta života bila bolja, jer postojanje dobre vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje osnovni je preduvjet razvoja svake sredine. 

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić nositelj je ovog projekta, čiji naziv „Za čisto i bistro“ govori o njegovim ključnim ciljevima.

„Dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Zaprešiću počela je prije više od godinu dana, radovi su se izvodili i još se izvode na brojnim lokacijama po gradu. U Kraju Donjem intenzivirale su se aktivnosti na izgradnji kanalizacijske mreže. Zadovoljni smo napretkom dosadašnjih radova, posebno kada imamo na umu da se radi o vrlo zahtjevnim zahvatima. U narednom razdoblju očekuje nas pojačana dinamika radova na izgradnji sustava odvodnje i popratnih građevina stoga još jednom molimo građane za razumijevanje zbog poteškoća koje nastaju u prometu“, rekao je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Do sada je napravljeno gotovo 80 posto ugovorenih radova na rekonstrukciji kanalizacijskih mreža, a izgradnja novog sustava odvodnje prešla je polovinu ugovorenih dionica. Između ostalog, izvedeno je 1.559 kućnih priključaka te su izgrađene četiri crpne stanice sustava odvodnje i jedan od ukupno dva retencijska bazena. Nakon ishođenja građevinske dozvole, počet će radovi i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Brojke pokazuju napredak projekta i sigurno su razlog za zadovoljstvo stanovnika Zaprešića, kojima će poboljšani i prošireni sustav odvodnje donijeti mnoštvo pozitivnih inputa. Osim što će jamčiti zdraviji život za građane, takvi projekti temelj su i za očuvanje okoliša, gospodarsku revitalizaciju, a svakako utječu i na demografiju.

O projektu

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njime će se povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Sve novosti o projektu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr te društvenim mrežama Facebook www.facebook.com/ZAcistoibistro i LinkedIn www.linkedin.com/company/zacistoibistro.

Izvedeno gotovo 1.200 priključaka na sustav javne odvodnje

Zaprešić, 21. siječnja 2022.

Radovi na projektu ZA čisto i bistro, kojem je cilj poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, traju već godinu dana. Ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na ovom području, a njime će se povećati broj priključaka i korisnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode.

„U fazi smo kada aktivnosti koje provodimo postaju vidljive našim građanima. Obujam radova je velik, često se radi o zahvatima koji su kompleksni što ponekad utječe i na trajanje njihovog izvođenja. Posebno smo ponosni što znamo da smo završetkom i najmanjeg segmenta u sklopu projekta korak bliže ka boljem i kvalitetnijem životu ljudi s ovog područja“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

U okviru projekta ZA čisto i bistro, u siječnju 2021. godine započeli su radovi na dogradnji, proširenju i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe na području Zaprešića, a u listopadu su počeli i radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Kraju Donjem, po čijem završetku će se priključenost stanovništva na mrežu odvodnje povećati sa sadašnjih 0 posto na gotovo 90 posto. Dio radova u sklopu aktivnosti projekta već je dovršen, na terenu je trenutno 39 ekipa te je do sada položeno preko 67.000 metara cijevi, ugrađeno preko 1.600 okana te izvedeno gotovo 1.200 priključaka.

U sklopu projekta Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. nabavila je i četiri vozila za održavanje i nadzor sustava odvodnje – specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje, vozilo za CCTV inspekciju sustava koje omogućava lociranje nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije cjevovoda te dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama, čija ukupna vrijednost iznosi 10.354.937,50 kuna s uključenim PDV-om.

Zaprešić, 22. rujna 2021.

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, na kojem su radovi započeli početkom ove godine, unaprijedit će se i proširiti vodovodna i kanalizacijska mreža u aglomeracijama Zaprešić i Kraj Donji. Radovi na izgradnji mreže na području Zaprešića počeli su početkom ove godine, a u rujnu su krenuli i radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kraj Donji – Faza I, koje će izvoditi zajednica ponuditelja Vodotehnika d.d. i Tigra d.o.o.

Ugovor o izgradnji kanalizacijske mreže Kraj Donji potpisan je u lipnju između nositelja projekta Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. i zajednice ponuditelja koju čine poduzeća Tigra d.o.o. i Vodotehnika d.d. Ugovorena vrijednost iznosi 97.386.889,10 kuna s uključenim PDV-om, a radovi će obuhvaćati izgradnju kolektora ukupne duljine 30,37 kilometara, od čega 25,37 kilometara gravitacijskog cjevovoda i 5 kilometara tlačnog cjevovoda te izgradnju 12 crpnih stanica. Planirani rok izgradnje iznosi 17 mjeseci.

 

„Početak radova u Kraju Donjem posebno je važan za područje naše aglomeracije. Tamo sustav odvodnje dosad nije postojao, a završetkom radova omogućit će se priključenost na kanalizacijsku mrežu za velik dio područja Kraja Donjeg. Postojanje komunalne infrastrukture preduvjet je ne samo povećanja kvalitete života tamošnjeg stanovništva, već je zalog za gospodarski, investicijski, društveni i kulturni razvoj kraja“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

 

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić povećat će se priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda i osigurati racionalnije korištenje vode. Svim aktivnostima koje se provode u sklopu projekta pridonijet će se očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i okoliša.

Zaprešić, 1. rujna 2021.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić „Za čisto i bistro“, u srijedu 1. rujna 2021. godine održan je redoviti sastanak, na kojem su u svrhu bolje koordinacije, sudjelovali ključni dionici u projektu. Predstavnici Naručitelja Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić, posredničkog tijela razine II Hrvatskih voda, upravitelja, nadzora, izvođača radova te ostalih sudionika u provedbi projekta razgovarali su o aktivnostima u projektu, dinamici radova, izvršenju obveza unutar projekta i planovima za naredno razdoblje.

Zaprešić, 31. kolovoza 2021.

Dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama na području aglomeracije Zaprešić danas su isporučena Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u okviru projekta ZA čisto i bistro. Vozila vrijedna 3.702.875,00 kuna s uključenim PDV-om preuzeo je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., a uručio ih je Vladimir Nikolić, voditelj prodaje odjela vozila poduzeća Gradatin d.o.o.

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić proširit će se postojeća mreža odvodnje te stvoriti uvjeti za povećanje priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave. Da bi mreža odvodnje bila učinkovita, potrebno je stalno održavanje neophodno za dobre sanitarne uvjete i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje.

„Dvama specijalnim vozilima za pražnjenje septičkih jama zaključili smo nabavu opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje aglomeracije Zaprešić. Izgradnja infrastrukture tek je prvi korak u projektu, a naš je dugoročni cilj njezino očuvanje za generacije koje dolaze. Također, cilj nam je i smanjenje mogućnosti zagađenja našeg kraja kako bi područje čitave aglomeracije bilo ne samo simbolično, već zaista čisto i bistro. Oprema za održavanje doprinosi podizanju kvalitete usluge i čini je cjelovitom, a našim zaposlenicima olakšava i pojednostavljuje svakodnevni posao“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Pražnjenje sabirnih jama u kojima se skupljaju otpadne vode onih domaćinstava koja nisu unutar sustava javne odvodnje važna je radnja kojom se osigurava zaštita zdravlja stanovnika. Nabavljena specijalna vozila učinit će tu uslugu dostupnijom, doprinijeti njezinoj redovitosti te omogućiti da se otpadne vode iz sabirnih jama odvode na za to predviđena mjesta. Broj vozila potrebnih za pražnjenje sabirnih jama određen je na temelju očekivanog broja korisnika sabirnih jama do 2045. godine.

Prethodno su u okviru projekta nabavljena i isporučena dva vozila – specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje te vozilo za CCTV inspekciju sustava koje omogućava lociranje nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije cjevovoda.

Ukupna vrijednost četiriju nabavljenih vozila iznosi 10.354.937,50 kuna s uključenim PDV-om.

 

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr