Za čisto i bistro

Na području Zaprešića položeno već 7,5 kilometara odvodnih cijevi

Zaprešić, 13. svibnja 2021.

Projekt vrijednosti 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om za čiju su provedbu osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od gotovo 71 posto prihvatljivih troškova

Na području Zaprešića položeno već 7,5 kilometara odvodnih cijevi_01

Radovi na izgradnji mreže na aglomeraciji Zaprešić posljednjih su mjeseci u punome jeku. Projektom naziva ZA ČISTO I BISTRO povećat će se broj priključaka, a samim time i broj korisnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode. Na terenu su aktivne 24 ekipe koje su dosad u sklopu aktivnosti dogradnje sveukupno položile 7.483 metra cijevi. Što se tiče aktivnosti rekonstrukcije na području grada Zaprešića, dosad je položeno više od 2.000 metara cijevi, a sanirano čak 5.235 metara. Ukupno je ugrađeno i 286 okana te izvedeno 177 kućnih priključaka.

Projektom je predviđena izgradnja 135.307 kilometara novih kolektora i 36 crpnih stanica, rekonstrukcija i dogradnja ukupno 6.178 metara mreže odvodnje, izgradnja 2 retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 kubnih metara i 1 crpne stanice te sanacija postojeće mreže odvodnje u gradu Zaprešiću ukupne duljine 11.193 metara. U sklopu ugovorenih radova izgradit će se također i 2.580 metara vodoopskrbnih cjevovoda, sanirati 2 vodospreme, zamijeniti strojarska oprema na 3 crpne stanice, rekonstruirati postojeće klorno mjesto na vodocrpilištu Šibice te će se izvršiti zahvati na regulaciji tlakova na vodoopskrbnom sustavu.

„Od početka godine otvoreno je više od dvadeset gradilišta pa se tako posljednjih mjeseci predano radi na rekonstrukciji postojećih kolektora te sanaciji postojećeg sustava odvodnje na području Zaprešića. Svi radovi u užem dijelu grada trebali bi završiti do kraja ove godine. Ovim projektom želimo znatno podići razinu kvalitete života naših korisnika stoga im ovim putem zahvaljujem na razumijevanju i podršci koju pružaju projektu. Rast i razvoj komunalne infrastrukture u skladu je s trendovima u svijetu i Europi te predstavlja vrijedan iskorak prema dodatnom unapređenju cjelokupnog sustava održavanja“, poručio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

„Ovaj će projekt povećati kvalitetu života svih građana ovog područja pa smo stoga zadovoljni što svjedočimo kvalitetnom radu i hvalevrijednom napretku koji je dosad u sklopu projekta ostvaren. Radi se zaista o odličnim rezultatima koji mogu poslužiti kao svijetli primjer kad govorimo o dinamici radova u svrhu unaprjeđenja kvalitete vodoopskrbe“, rekao je Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Projekt ZA ČISTO I BISTRO provodi se u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Nositelj projekta je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić. Ugovorena je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani je završetak provedbe projekta 31. prosinca 2023. godine. Po završetku projekta ostvarit će se cilj od 86 posto pokrivenosti mrežom odvodnje na području njegove provedbe. Priključenost u aglomeraciji Zaprešić sa 69 posto postojeće mreže povećat će se na 91 posto dok će se na području aglomeracije Kraj Donji koji nema postojeću mrežu odvodnje postići priključenost s 0 na 90 posto. Radovi su službeno započeli sredinom siječnja, a ugovor s izvođačima radova potpisan je u listopadu prošle godine sa zajednicom ponuditelja.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić planirana je i nabava opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje jer je kvalitetno održavanje kanalizacije jedan od preduvjeta za dobre sanitarne uvjete kao i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje. Iz tog je razloga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. u okviru projekta dosad preuzela dva vozila. Radi se o vozilu za CCTV (closed circuit television) inspekciju sustava vrijedno 1.484.000 kuna bez PDV-a te vozilu za čišćenje sustava odvodnje na području aglomeracije Zaprešić vrijedno 3.837.650,00 kuna bez PDV-a. Vozilo s tehničkom opremom za CCTV inspekciju kanalizacije omogućava uvid u izvedeno stanje nove trase cjevovoda prije puštanja u pogon te stanje cjevovoda u tijeku njegova korištenja za lociranje svih nepravilnosti kako bi se ciljano izvršile potrebne sanacije. KAISER Eco 3.0 specijalno je vozilo za mokro čišćenje s recikliranjem vode, a namijenjeno je za ispiranje i usisavanje kod redovnog održavanja čišćenja i uklanjanja nečistoća u kanalizacijskim cjevovodima i slivnicima, probijanju začepljenja, usisavanju taloga i odvozu prikupljenog otpadnog materijala na zbrinjavanje. Do ljeta ove godine očekuje se i isporuka dvaju vozila za pražnjenje septičkih jama, ukupne vrijednosti 2.962.300 kuna bez PDV-a.

Sve novosti o projektu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr te društvenim mrežama Facebook www.facebook.com/ZAcistoibistro i LinkedIn www.linkedin.com/company/zacistoibistro.

SASTANAK O TRENUTNOM STANJU NA PROJEKTU POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZAPREŠIĆ

Zaprešić, 13. travnja 2021.

002

U utorak, 13. travnja 2021. godine održan je sastanak vezan uz Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – ZA ČISTO I BISTRO. Sastanak je sazvan na inicijativu Hrvatskih voda, posredničkog tijela razine 2, a održao se u prostorijama Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić, korisnika Projekta.

Na njemu su, uz predstavnike Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić i Hrvatskih voda, sudjelovali i predstavnici grada Zaprešića, izvođači radova, voditelji projekta, predstavnici Nadzora te drugi sudionici projekta.

Tom su prilikom predstavljene dosad izvršene aktivnosti, a razgovaralo se o i tijeku samog projekta kao i trenutnim izazovima te planovima za razdoblje koje slijedi.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. preuzela specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje

Zaprešić, 10. ožujka 2021.

Zaprešić, 10. ožujka 2021. – Suvremeno vozilo za čišćenje sustava odvodnje na području aglomeracije Zaprešić danas je isporučeno Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u okviru projekta ZA čisto i bistro. Vozilo vrijedno 3.837.650,00 kuna bez PDV-a preuzeo je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., a predao ga je Vladimir Nikolić, voditelj prodaje odjela vozila poduzeća Gradatin d.o.o.

Kvalitetno održavanje kanalizacije jedan je od preduvjeta za dobre sanitarne uvjete kao i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje te je iz tog razloga u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić planirana i nabava opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje. Specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje ima spremnik zapremnine 12,5 kubnih metara koji je moguće pomičnom stjenkom podijeliti u tri različita omjera čiste odnosno usisane vode, a odlikuje se i snagom motora od 360-400 KS, podvozjem ukupne mase do 26 tona te visokotlačnom i vakuum pumpom velikih kapaciteta.

„Nabava suvremenog vozila kao dio Projekta ZA čisto i bistro još je jedan pokazatelj da smo predani viziji kontinuiranog održavanja visokog standarda kojim želimo znatno podići razinu kvalitete života naših korisnika. Ovo vozilo ima značajnu ulogu u podizanju kvalitete naših usluga jer će našim djelatnicima osigurati veću fleksibilnost u radu. Primjena suvremenog vozila za održavanje sustava javne odvodnje u skladu je sa najnovijim trendovima u svijetu i Europi te predstavlja vrijedan iskorak prema dodatnom unapređenju cjelokupnog sustava održavanja“, izjavio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. već je u okviru Projekta ZA čisto i bistro preuzela vozilo za CCTV inspekciju sustava vrijedno 1.484.000 kuna bez PDV-a. Riječ je o kombi-vozilu opremljenom robot-kamerom za snimanje cjevovoda promjera od DN 150 do DN 1500, vitlom s električnim kabelom dužine 200 metara te softverom za upravljanje sustavom i izradu izvještaja. CCTV je jedna od najdjelotvornijih metoda za uvid u stvarno stanje sustava odvodnje jer omogućava mjerenje nagiba cijevi te debljinu i dužinu pukotina. Takvom suvremenom opremom mogu se učinkovito locirati sve nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije.

Do ljeta ove godine očekuje se i isporuka dvaju vozila za pražnjenje septičkih jama, ukupne vrijednosti 2.962.300 kuna bez PDV-a.

SASTANAK O STANJU NA PROJEKTU POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZAPREŠIĆ

Zaprešić, 17. veljače 2021.

U srijedu, 17. veljače 2021. održan je sastanak vezan uz Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – ZA ČISTO I BISTRO, a na inicijativu Hrvatskih voda, posredničkog tijela razine 2. Sastanak je održan u prostorijama Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić, korisnika Projekta.

Na njemu su, uz predstavnike Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić i Hrvatskih voda, sudjelovali i predstavnici grada Zaprešića i drugih jedinica lokalne samouprave, izvođača radova, voditelji projekta, predstavnici Nadzora te drugi sudionici projekta.

Razgovaralo se o tijeku projekta, trenutnim izazovima, dosad izvršenim aktivnostima i planovima za naredno razdoblje.

ZAPOČELI RADOVI NA AGLOMERACIJI ZAPREŠIĆ.

AKTUALNO

Zaprešić, 12. siječnja 2021. – Nakon što je ugovor s izvođačima radova potpisan 12. listopada 2020., danas su i službeno krenuli radovi na izgradnji mreže na aglomeraciji Zaprešić te su otvoreni na dvije lokacije: u Sportskoj ulici u Pojatnu i Ulici Ivana Štrbulca u Šenkovcu, Općina Brdovec.

„Prvi bageri krenuli su s radom već rano jutros, a u sljedećim tjednima i mjesecima promptno će se otvoriti i ostala gradilišta pa će se tako 25. siječnja započeti i s rekonstrukcijom postojećeg kolektora u Ivanečkoj Ulici i Ulici Pere Devčića te sanacijom postojećeg sustava odvodnje u Gradu Zaprešić. Svi radovi u užem dijelu grada Zaprešiću trebali bi završiti do kraja 2021. godine“, poručio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. (VIO) na konferenciji za medije održanoj danas u svečanoj dvorani VIO-a u Zaprešiću, odakle su se video linkom spojili na obje lokacije gdje su radovi počeli.

VIO Zaprešić nositelj je Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić koji je sufinanciran sredstvima EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,89% prihvatljivih troškova, dok je ukupna vrijednost projekta 683.801.112,50 HRK s PDV-om.

Radovi na mreži odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Zaprešić trajat će 29 mjeseci – do 13. travnja 2023. godine, a prije deset dana je otvoren i natječaj za mrežu odvodnje aglomeracije Kraj Donji gdje bi radovi trebali trajati 17 mjeseci. Predviđa se da bi ti radovi krenuli krajem travnja ili početkom svibnja 2021., u slučaju da ne bude žalbi u postupku odabira izvođača radova.

Kraj Donji nema postojeću mrežu odvodnje te će se na području te aglomeracije postići priključenost s 0 na 90%, dok će se priključenost u aglomeraciji Zaprešić sa 69% postojeće povećati na 91%.

„Ekipirani smo i spremni za ovaj veliki i zahtjevni projekt – imamo vrlo kvalitetne voditelje projekata i nadzora, kao i vrlo kvalitetne izvođače radova s velikim iskustvom i zato znam da će biti puno manje problema nego što će biti zadovoljstva kada projekt završi krajem 2023. godine“, zaključio je Majcen i zamolio građane za strpljenje i podršku zbog početka radova.

Projekt ZA ČISTO I BISTRO povećat će broj priključaka, a samim time i broj stanovnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode. Predviđena je izgradnja 104.937,00 km novih kolektora i 24 crpne stanice, rekonstrukcija i dogradnja ukupno 6.178,00 m mreže odvodnje, izgradnja 2 retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 m3 i 1 crpne stanice te sanacija postojeće mreže odvodnje u Gradu Zaprešiću ukupne duljine 11.193,00 metara. Također će se u sklopu ugovorenih radova izgraditi 2580 m vodoopskrbnih cjevovoda, sanirati 2 vodospreme, zamijeniti strojarska oprema na 3 crpne stanice, rekonstruirati postojeće klorno mjesto na vodocrpilištu Šibice te će se izvršiti zahvati na regulaciji tlakova na vodoopskrbnom sustavu.

„Ovaj projekt predstavlja veliki zamah ne samo za gospodarstvo Zaprešića već i cijele Hrvatske jer će povećati kvalitetu života svih koji žive na ovom području“, rekao je Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda i dodao da će se ovim projektom poboljšati kvaliteta vodoopskrbe, a kontrola i nadzor nad gubicima vode biti transparentniji.

„Nakon nebrojeno mnogo sastanaka, planova i dogovora – raduje me što je došlo vrijeme da radovi na aglomeraciji Zaprešić krenu! Naša podrška najvećem projektu zaprešićkog kraja nikada nije bila upitna i ova je investicija točka na i zbog koje će Zaprešić ostati mjesto ugodnog življenja za nas, a napose za našu djecu“, zaključio je gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk.

Projekt ZA ČISTO I BISTRO provodi se u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje Grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njegov naziv otkriva ključne ciljeve projekta: imati čistu prirodu i čistu vodu dok riječ ZA označava zaprešićki kraj. Po završetku projekta koji je sufinanciran kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., ostvarit će se cilj od 86% pokrivenosti mrežom odvodnje na području njegove provedbe.

Sve novosti o projektu možete pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr, a ugovor za izvođače radova potpisan je sa zajednicom ponuditelja: BK MONTAŽA d.o.o., Medarska 69, 10000 Zagreb, GEORAD d.o.o., Kornatska 1, 10000 Zagreb, TIGRA d.o.o., Ivanićgradska 22, 10000 Zagreb, DUPLICO d.o.o., Svetonedeljska cesta 18, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, HIS d.o.o., Donja Višnjica 61 D, 42255 Donja Višnjica, KAMGRAD d.o.o., Josipa Lončara 1/h, 10090 Zagreb i CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo Mesto.

Razgovor s direktorom VIO Zaprešić, Željkom Majcenom: Radovi počinju 12. siječnja 2021. godine

IZ MEDIJA

Razgovor u cijelosti možete pročitati ovdje (klik na sliku za povećanje) ili preuzeti kao PDF,

Sastanak s izvođačima radova

AKTUALNO

Održali smo sastanak s izvođačima radova na mreži i radova na UPOV-u, dogovorili početne korake kako bismo mogli krenuti s radovima početkom 2021. godine. Prije samog početka radova ćemo svakako održati konferenciju za novinare i o svemu ćemo vas pravovremeno informirati putem naše web stranice www.zacistoibistro.hr i društvenih mreža.

Novi momenti projekta ZA čisto i bistro

AKTUALNO

Iako radovi fizički još nisu krenuli, cijelo vrijeme radimo na najvećem projektu zaprešićkog kraja u povijesti: ZA čisto i bistro. Dobra je vijest da je 13. listopada 2020. objavljen natječaj za Kraj Donji te je potpisan Ugovor za nadzor sa zajednicom ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o., PO-MARK d.o.o. i ORION PROJEKT d.o.o. Radovi bi trebali krenuti krajem ove ili početkom 2021. godine, a o svemu ćemo vas pravovremeno informirati putem naših društvenih mreža.

Predstavljen Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić ZA ČISTO I BISTRO

Kvalitetniji, zdraviji život i sigurnija vodoopskrba svih građana

Zaprešić, 1. srpnja 2020. – Gotovo 684 milijuna kuna vrijedan Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić predstavljen je danas ključnim dionicima, građanima i medijima u svečanoj dvorani Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. u Zaprešiću. Projekt nazvan ZA ČISTO I BISTRO povećat će priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Projekt koji se provodi u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje Grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice predstavio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., poduzeća koje je korisnik Projekta, a o projektu su kao partneri govorili i Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića te Karmen Cerar, načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

„Kad kažemo čisto i bistro, otkrivamo odmah i ciljeve Projekta – imati čistu prirodu, čistu vodu, čiste vodotoke i da nam sve bude čisto i bistro, dok ZA označava zaprešićki kraj. Osim izgradnje infrastrukture, jedan je od naših važnih zadataka u ovom projektu edukacija građana. VIO Zaprešić na tome radi već dugi niz godina i u svakom smo trenutku spremni surađivati s našom zajednicom, udrugama i lokalnom samoupravom, kao što je bilo i na ovom velikom i uspješnom projektu“, poručio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk poručio je da smo „zbog ovakvog projekta, kao i po drugim vodno-komunalnim projektima, uz bok razvijenim europskim zemljama“, te dodao da je zbog svega toga, grad Zaprešić i danas i sutra poželjan za život.

Sufinanciranje iz fondova EU

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna (s uključenim PDV-om), a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. osigurana bespovratna sredstva EU u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna iz Kohezijskog fonda. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. do sada je diljem Hrvatske ukupno odobreno 59 vodno-komunalnih projekata koji se financiraju iz sredstava EU, odnosno Kohezijskog fonda, za što je alocirano 8 milijardi kuna, poručila je Karmen Cerar ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike i istaknula da „ovaj projekt nije značajan samo za lokalnu zajednicu, nego i državnu razinu“.

Realizacijom ovog projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Osim Projekta ZA čisto i bistro, javnosti je danas predstavljeno i prvo specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava, jednu od najdjelotvornijih metoda za uvid u stanje sustava odvodnje, koje će efikasno locirati sve nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije.

Organizacija javnog predstavljanja projekta sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda.

Predstavljanje projekta

Pročistač - panorama

Javno predstavljanje projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić ZA ČISTO I BISTRO, održat će se sutra, 1. srpnja 2020., s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća proširenje postojeće mreže odvodnje, rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja  te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje.

Projektom će se unaprijediti i proširiti vodovodna i kanalizacijska mreža u aglomeracijama Zaprešić i Kraj Donji, a predstavit će ga Željko Majcen, upr.iur, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. s partnerima projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 683.801.112,50 kn, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. osigurana bespovratna sredstva EU u iznosu od čak 70,88% odnosno 387.792.012,26 kn iz Kohezijskog fonda.

Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kn, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kn sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Projekt se provodi u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje Grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice, a planirani završetak provedbe projekta je 31.12.2023.

Osim samog projekta, bit će predstavljeno i prvo specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava, jednu od najdjelotvornijih metoda za uvid u stanje sustava odvodnje, koje će efikasno locirati sve nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije.

Tom prigodom bit će predstavljena i web stranica projekta www.zacistoibistro.hr na kojoj će građanima i javnosti biti dostupne najvažnije informacije vezane za projekt tijekom cijele provedbe.

Organizacija javnog predstavljanja projekta sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr