Za čisto i bistro

Svibanjske aktivnosti na aglomeraciji Zaprešić

Zaprešić, 31. svibnja 2023.

Radovi na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture „Za čisto i bistro“ bliže se kraju. Unatoč stalnim vremenskim neprilikama, tijekom svibnja proveden je značajan broj aktivnosti. Obavljena su tri tehnička pregleda u svrhu dobivanja uporabne dozvole, čije se izdavanje očekuje u narednom razdoblju.

Također, u sklopu radova na aglomeraciji Zaprešić sanirane su i asfaltirane sljedeće ulice: Divjaščak, Šenoina, Brezinska i Stubička u Jablanovcu, Pintarićeva i ulica Gorica u Ivancu, Sportska u Pojatnom, odvojak Zdenačke ulice u Brdovcu te Krajčići, Gajeva, Moravska, Dužička i Novi put u Bistri. Realizacijom projekta povećat će se broj korisnika na vodoopskrbnoj mreži te podignuti razina pročišćavanja otpadnih voda, odnosno unaprjeđenjem infrastrukture poboljšat će se kvaliteta životnog prostora i isporuka javnih usluga.

Završni radovi u nekoliko ulica

travanj 2023.

U petak, 21. travnja, asfaltirana je Stubička ulica u Jablanovcu, a u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić u narednom su razdoblju u planu asfaltiranje Sportske ulice u Pojatnom, kao i ulice Divjaščak u Jablanovcu, ovisno o vremenskim prilikama.

 

Aktivnosti na projektu izgradnje javne odvodnje u završnoj su fazi, dok još traje dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Obavijest za građane o priključenju na novoizgrađenu mrežu odvodnje

Ožujak 2023.

Obavještavamo cijenjene građane da će spajanje korisnika na novoizgrađenu mrežu, iako su radovi na proširenju mreže odvodnje pri kraju, biti moguće nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole. O tome će Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. pisanim putem obavijestiti sve korisnike koji su stekli mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje.

Uporabnu dozvolu za izvedenu kanalizaciju izdaje nadležno županijsko tijelo, a tek po primitku obavijesti korisnici će se moći priključiti na novoizgrađeni sustav.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Briga o vodi mora biti i sustavna i pojedinačna

Ožujak 2023.

U posljednjih sto godina potražnja za vodom na globalnoj razini rasla je dvostruko brže od ljudske populacije. Prema istraživanju UN-a, dvije milijarde ljudi najmanje jedan mjesec svake godine iskusi ozbiljnu nestašicu vode, više od dvije milijarde živi u zemljama koje su neadekvatno opskrbljene, a polovica svjetske populacije živi na područjima koja bi se do 2025. mogla suočiti s nedostatkom vode. Iako voda zauzima 70 posto ukupne zemljine površine, pogrešna je pretpostavka kako je ima u izobilju, barem one pitke čija je količina vrlo alarmantna. Pitko je samo 3 posto svjetske vode, od čega je dvije trećine zbog niza faktora i okolnosti – nedostupno. Svjetski dan voda svake nas godine nanovo podsjeća da je voda esencijalni resurs koji prije svega zahtijeva razumno gospodarenje kako bi se očuvala njegova količina i kvaliteta te uravnotežio odnos između potreba populacije i prirode.

Dok se urbana područja suočavaju s nestašicom vode uslijed klimatskih promjena i povećanja stanovništva,  rijetko se istražuju učinci same urbanizacije na trenutno stanje vode. Međutim, praćenje obrazaca urbanog razvoja moglo bi koristiti u izradi projekcije budućih potreba kroz reguliranje i unaprjeđenje pojedinih aglomeracija i vodoopskrbnih sustava koji mogu bitno pridonijeti očuvanju vode kao vitalnog resursa. Ulaganjem u sustav nadzora kroz model provedbe mjera i adekvatnih politika moguće je ublažiti negativne posljedice, pogotovo u kontekstu redukcije gubitaka u distribucijskom dijelu vodoopskrbnog sustava, odnosno njegove optimizacije. 

Kako bi bila sposobna nositi se s izazovima, europska legislativa zauzela je vrlo široki stav. Time što zadire u sve one sektore za koje smatra da uzrokuju veliki pritisak na iskorištavanje vode, ujedno je i pitanje gospodarenja vodom i vodnim resursima dovela u znatno širu perspektivu. To potvrđuje i opseg aglomeracijskih radova koji se upravo izvode, kako u Hrvatskoj, tako i na širem europskom prostoru.

U Hrvatskoj se trenutno provode opsežni projekti poboljšanja vodno-komunalnih usluga i infrastrukture na području desetak aglomeracija, od čega je većinski dio financiran sredstvima iz Kohezijskog fonda. Iako svaka aglomeracija ima svoje specifičnosti, radovi se općenito provode s ciljem povećanja priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacije postojećeg sustava te povećanja kvalitete vodoopskrbe na području izvođenja radova.

Radovi se također izvode i u Zaprešiću. Projekt „Za čisto i bistro“ spada u jedan od najvećih projekata na području kontinentalne Hrvatske za čiju provedbu su osigurana bespovratna sredstva u iznosu više od 70 posto prihvatljivih troškova. Ovaj projekt neminovno će utjecati na poboljšanje gospodarstva i životnog standarda stanovnika zaprešićkog kraja. Podizanje mogućnosti priključenja na mrežu javne odvodnje s trenutnih 69 posto na predviđenih 92 posto, pokazuje svu ambiciju projekta zbog kojeg bi, po njegovoj realizaciji, priključenost stanovništva bila na visokoj razini. Projektom će u Kraju Donjem, u kojem dosad nije bilo mreže, priključenost na odvodnju porasti na 90 posto.

Posljednjih mjeseci radovi većina se radova bliži završnoj fazi, a u tijeku su radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, koji će biti nadograđen na treći stupanj (najveći stupanj pročišćavanja) što je dodatna garancija za kvalitetnu ispravnu vodu.

Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nije samo usklađeno s europskim propisima i standardima, već prati i globalno zastupljene trendove u pogledu očuvanja zdravlja, zaštite izvorišta voda i ekosustava u cijelosti. Osim sustavne i javne odgovornosti koja se ogleda u adekvatnoj infrastrukturi, odgovornost leži i na pojedincu, na svakome od nas. Kako se odnosimo prema resursu koji život znači, razmišljamo li kako smanjiti potrošnju vode i doprinosimo li čišćem okolišu kojeg je voda sastavni dio? Možda je ovaj simboličan dan prilika da se zapitamo: što ja mogu učiniti?

Završetak dijela radova u Ivancu i Gornjoj Bistri

28. listopada 2022.

U sklopu radova na aglomeraciji Zaprešić asfaltirane su Poljska ulica i Ulica Zelengaj u Gornjoj Bistri te Ulica Braće Radić u Ivancu, a sve aktivnosti unutar projekta napreduju. Završni radovi poput asfaltiranja mogući su tek nakon polaganja cijevi glavnog kolektora u kanal, zasipavanja i zbijanja rova, nakon čega se izvode kućni priključci. Po završetku građevinskih radova na izvođenju kanala fekalne odvodnje i kućnih priključaka pristupa se ispitivanju cjevovoda na vodonepropusnost i vrši se CCTV inspekcija cjevovoda. Tek nakon dobivanja pozitivnih rezultata ispitivanja priprema se dionica za asfaltiranje, čije izvođenje uvelike ovisi i o vremenskim uvjetima.

Radovi u projektu aglomeracije Zaprešić idu prema planu

Zaprešić, 15. rujna 2022.

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić trenutno su aktivni radovi na brojnim lokacijama. Dio radova završen je ili se privodi kraju, a projekt napreduje prema planu. Tako su se od početka aktivnosti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u srpnju izvodili radovi na objektima biološkog bazena, sekundarnih taložnica, solarnog sušenja mulja, ali i armirano-betonski radovi na objektima digestora i solarnog sušenja mulja. Nakon završetka radova, Zaprešić će dobiti najmoderniji uređaj ovakve vrste.

Nastavljaju se i radovi na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zaprešić u sklopu kojih je asfaltirano gotovo 126.000 m² dionica cesta. Projektom planirane sanacija i rekonstrukcija odvodnje gotovo su u potpunosti dovršene, a izvedeno je i preko 2.500 kućnih priključaka.

U Kraju Donjem također se izvode kućni priključci, asfaltirano je više od 27.000 m² cesta, a intenzivni zahvati rade se i na tlačnim i gravitacijskim kolektorima.

Iz Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., nositelja ovog projekta, kažu kako su unatoč poteškoćama izazvanim globalnim poremećajima na tržištu i njegovim utjecajem na građevinski sektor zadovoljni napretkom radova, koji su opsežni i zahtjevni. Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., zahvalan je građanima na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi u njihovoj ulici.

Taj veliki projekt koji se izvodi u Zaprešiću i okolici usmjeren je na poboljšavanje vodne i komunalne infrastrukture, a ona je temelj ne samo gospodarskog razvoja područja, već su dosezi puno širi i u raznim aspektima utječu na kvalitetu života ljudi.

Završetak dijela radova u Bistri, Ivancu i Pojatnom

Zaprešić, 4. kolovoza 2022.

Radovi u sklopu aglomeracije Zaprešić svakim danom napreduju. U Hrastinskoj ulici i Ulici Franje Gulića u Bistri, u Stubičkoj ulici i Ulici Kamenitih svatova u Ivancu kao i Ulici Matije Gupca u Pojatnom radovi su završeni te su prometnice sanirane i asfaltirane.

Građani Zaprešića dobivaju najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Zaprešić, 11. srpnja 2022.

U sklopu projekta ZA čisto i bistro uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s postojećeg prvog, nadogradit će se na treći, najviši stupanj pročišćavanja te će se pročišćavanje vršiti u skladu s europskim standardima.

Mario Šiljeg, Željko Turk, Zoran Đurković, Domagoj Mikuš

Zaprešić, 11. srpnja 2022. – Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nastavlja se rekonstrukcijom i nadogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nova je ovo faza u projektu pa su se tom prigodom na konferenciji za medije okupili najvažniji dionici sa svih institucionalnih razina. Tako su u pratnji direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Domagoja Mikuša državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli aktivna gradilišta kao i lokaciju na kojoj su već počeli radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Po završetku radova sva će se otpadna voda dovoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kako bi se zagađenje okoliša spriječilo, a pročišćavanje se vršilo u skladu s europskim standardima čime je stanovnicima zajamčena zdravstveno ispravna voda.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se s postojećeg prvog, nadograditi na treći, najviši stupanj pročišćavanja. On radi tako da najprije otpadne vode dolaze na uređaj, a u njima se nalaze razne organske tvari, krupni i sitni komunalni otpad, visoke štetne razine fosfora i dušika te ostalo. Prvi je korak mehaničko pročišćavanje, tijekom kojeg se sirova otpadna voda koja pritječe na uređaj pročišćava na gruboj rešetki čime se uklanjaju krupnije krute tvari, a potom i na finijem situ koje otklanja sitnije krute tvari. Drugim se stupnjem otpadne vode obrađuju postupkom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem, dok treći stupanj pročišćavanja podrazumijeva strožu obradu otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanjanju štetni fosfor i dušik.

„Ovom smo aktivnošću projekt podigli na potpuno novu razinu. Rekonstrukcija starog i nadogradnja novog dijela jasan je pokazatelj koliko je projekt aglomeracije cjelovit. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dobiva najmoderniju nadogradnju, a građani Zaprešića kompletnu vodno-komunalnu infrastrukturnu mrežu kao i zdravu i ispravnu vodu“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Projektom će se značajno smanjiti organsko zagađenje, izgraditi postrojenje za obradu mulja i nova tehnološka zgrada i podići kapacitet sa 60.000 na 70.000 ekvivalent stanovnika. Također postići će se kemijska redukcija fosfora čije visoke koncentracije u otpadnim vodama narušavaju kakvoću vode i smanjuju bioraznolikost.

Postupak priključenja korisnika na sustav odvodnje

Zaprešić, 31. svibnja 2022.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, planira se izvesti više od 3000 novih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje. 

Priključenje internih instalacija korisnika na sustav javne odvodnje moguće je po ishođenoj uporabnoj dozvoli za kolektor na koji se korisnik spaja, o čemu će ga obavijestiti Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., nakon čega korisnik ima rok od 30 dana da se spoji na kontrolno priključno okno, a poslije toga vrši se naplata odvodnje.

Prilikom izvođenja radova na sustavu odvodnje izvođači obilaze kuće na trasi kolektora te s vlasnikom parcele dogovaraju mjesto kontrolnog priključnog okna. Vlasnik parcele i izvođač zatim potpisuju izjavu korisnika na kojoj je skicirano mjesto priključka prema kojem će se priključak i izvesti.

Priključak na odvodnju (priključna cijev i okno) dio je projekta izgradnje odvodnje u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić i nije trošak korisnicima.

Obaveza korisnika odvodnje je spojiti internu instalaciju fekalne odvodnje od objekta na kontrolno priključno okno o vlastitom trošku koje će biti postavljeno na korisnikovu parcelu maksimalno 2 metra unutar same parcele.

Radovi na projektu aglomeracije Zaprešić uvelike napreduju

Zaprešić, 1. travnja 2022.

U Zaprešiću i njegovom širem području u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić već više od godinu dana jedni radovi započinju, a drugi se dovršavaju.

Radi se o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj, ali svakako i jednom od najzahtjevnijih za izvedbu. Taj projekt vrijedan skoro 700 milijuna kuna, koji Europska unija sufinancira u iznosu od preko 70 posto u Zaprešiću će napraviti vidnu promjenu. Aktivnosti obuhvaćaju proširenje postojeće mreže odvodnje, ali i njenu rekonstrukciju i sanaciju, a također se dograđuju i rekonstruiraju vodoopskrbne mreže. Sve ovo radi se kako bi stanovnicima Zaprešića kvaliteta života bila bolja, jer postojanje dobre vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje osnovni je preduvjet razvoja svake sredine. 

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić nositelj je ovog projekta, čiji naziv „Za čisto i bistro“ govori o njegovim ključnim ciljevima.

„Dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Zaprešiću počela je prije više od godinu dana, radovi su se izvodili i još se izvode na brojnim lokacijama po gradu. U Kraju Donjem intenzivirale su se aktivnosti na izgradnji kanalizacijske mreže. Zadovoljni smo napretkom dosadašnjih radova, posebno kada imamo na umu da se radi o vrlo zahtjevnim zahvatima. U narednom razdoblju očekuje nas pojačana dinamika radova na izgradnji sustava odvodnje i popratnih građevina stoga još jednom molimo građane za razumijevanje zbog poteškoća koje nastaju u prometu“, rekao je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Do sada je napravljeno gotovo 80 posto ugovorenih radova na rekonstrukciji kanalizacijskih mreža, a izgradnja novog sustava odvodnje prešla je polovinu ugovorenih dionica. Između ostalog, izvedeno je 1.559 kućnih priključaka te su izgrađene četiri crpne stanice sustava odvodnje i jedan od ukupno dva retencijska bazena. Nakon ishođenja građevinske dozvole, počet će radovi i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Brojke pokazuju napredak projekta i sigurno su razlog za zadovoljstvo stanovnika Zaprešića, kojima će poboljšani i prošireni sustav odvodnje donijeti mnoštvo pozitivnih inputa. Osim što će jamčiti zdraviji život za građane, takvi projekti temelj su i za očuvanje okoliša, gospodarsku revitalizaciju, a svakako utječu i na demografiju.

O projektu

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njime će se povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Sve novosti o projektu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr te društvenim mrežama Facebook www.facebook.com/ZAcistoibistro i LinkedIn www.linkedin.com/company/zacistoibistro.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr