Za čisto i bistro

Dio korisnika može se priključiti na sustav javne odvodnje

Rujan 2023.

Korisnicima pojedinih naselja u Općini Brdovec Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. poslala je obavijest o mogućnosti priključenja nakon ishođenja uporabne dozvole. Time su se stekli uvjeti spajanja internog dijela odvodnje na priključno mjesto, odnosno na sam sustav javne odvodnje. Korisnik je dužan izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht), uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela na priključno mjesto bude vodonepropustan i prema pravilima struke. Također, u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda. Usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za korisnike koji su dobili obavijest o priključenju, počet će se naplaćivati s obračunom vodnih usluga za rujan 2023.

Korisnicima pojedinih naselja u Općini Brdovec Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. poslala je obavijest o mogućnosti priključenja nakon ishođenja uporabne dozvole. Time su se stekli uvjeti spajanja internog dijela odvodnje na priključno mjesto, odnosno na sam sustav javne odvodnje. Korisnik je dužan izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht), uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela na priključno mjesto bude vodonepropustan i prema pravilima struke. Također, u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda. Usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za korisnike koji su dobili obavijest o priključenju, počet će se naplaćivati s obračunom vodnih usluga za rujan 2023.

Mjesto Ulica
BRDOVEC
BRDOVEC
POLJSKA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
LOZANČIĆEVA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA IVANA DOJČIĆA
BRDOVEC
BRDOVEC
NOVA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA BRAĆE MALEKOVIĆ
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA MATIJE GUPCA
BRDOVEC
BRDOVEC
LUSKA
BRDOVEC
BRDOVEC
RUJAVE
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA JOSIPA ANIĆA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
DUGA ULICA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
BREGOVITA ULICA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA ANTE KOVAČIĆA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ZELENI PUT
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA BRAĆE ŽAGMEŠTAR
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ZAGREBAČKA CESTA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
KRATKA ULICA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA IVANA JURIŠIĆA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA STARI DVOR
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA MATIJE GUPCA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
IVANA ŠTRBULCA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
BREGOVITA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
PROZORSKA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
JOSIPA GOLUBIĆA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ZAGREBAČKA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ULICA JOSIPA ŠINTIĆA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ULICA IVANA TURKA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
IVANA ŠTRBULCA
BRDOVEC
VUKOVO SELO
VRAPČEVA ULICA

Kako građani mogu doprinijeti održavanju sustava javne odvodnje?

Kolovoz 2023.

Očuvanje prirode i poboljšanje našeg svakodnevnog života zahtijevaju razumijevanje pravilnog korištenja sustava javne odvodnje. Kroz zajedničke napore možemo sačuvati okoliš te izbjeći nepotrebne kvarove i prateće dodatne troškove. Za početak, bitno je naglasiti da takav sustav nije predviđen za odlaganje otpada, bilo krutog ili viskoznog, kao ni korištenih higijenskih proizvoda, ostataka hrane i ostalog biološkog otpada, kemikalija i farmaceutskih proizvoda te kiselina i agresivnih supstanci. Kako bismo naglasili važnost ovoga, izdvojili smo primjere predmeta i tekućina koji nikako ne bi smjeli završiti u sustavu javne odvodnje.

fork

Predmeti iz kuhinje

talog od kave

ulje

filter vrećice

komadići hrane

ljuske jajeta

meso i ostaci životinjskih utroba

plastika

toilette

Predmeti iz WC-a/kupaonice

vlažne maramice

higijenski ulošci

pelene

žileti

prezervativi

pijesak za kućne ljubimce

štapići za uši

kosa, dlake

yard

Predmeti i tvari iz dvorišta

beton, drvo, metal i sl.

staklo, karton, konzerve

pepeo

razni talozi i muljevi

slama i životinjski otpad

uginule životinje

ostaci motornog ulja

sredstva za zaštitu bilja

Naročito je važno da sustav javne odvodnje ne ispuštate oborisnke vode iz dvorišnih kanalica ili s krovova.

Što se dogodi sa sustavom javne odvodnje kada u njega dospije ono što ne bi smjelo?

Nemarno postupanja i bacanje nedopuštenih tvari uzrokuje ozbiljne probleme za sustav javne odvodnje, poput narušavanja planiranog protoka otpadnih voda u cijevima, oštećenja vodonepropusnog sustava i ometanja rada opreme, odnosno strojeva i crpki. Uočene nepravilnosti i probleme građani slobodno mogu prijaviti Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. telefonskim putem, elektroničkom poštom, poštom ili neposredno na adresi Zelengaj 15, Zaprešić. 

Zašto je važan sustav javne odvodnje?

Srpanj 2023.

Zašto dobivamo sustav javne odvodnje? Izgradnjom infrastrukture za odvodnju otpadnih voda podiže se standard kvalitete života stanovnika, sabirne jame više nisu potrebne, nestaju neugodni mirisi nelegalnih ispusta septičkih jama u okoliš i ono što je najvažnije – čuva se priroda.

Što se postiže gradnjom sustava javne odvodnje?

Omogućuje se pročišćavanje otpadnih voda

Pridonosi se očuvanju zdravlja ljudi

Štiti se izvorište voda za piće

Sabirne jame odlaze u povijest

Štite se vodni resursi

Štiti se okoliš

Područje postaje atraktivnije mjesto za život

Kad se smijem spojiti na sustav javne odvodnje?

Korisnici se na sustav javne odvodnje mogu spojiti čim dobiju obavijest o mogućnosti priključenja koju će im poslati Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Obavijest korisnicima bit će poslana nakon ishođenja uporabne dozvole za kolektor koji se nalazi uz korisnikovu nekretninu.

Tko će održavati sustav javne odvodnje i kome se trebam javiti ako uočim problem?

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. dužna je održavati sustav javne odvodnje i održavati visoku kvalitetu usluge kako bi građani bili zadovoljni te kako bi se sačuvala priroda od štetnog utjecaja otpadnih voda. Kad se korisnik spoji na sustav javne odvodnje, može biti siguran kako će otpadne vode iz njegovog kućanstva biti pročišćene i vraćene u prirodu tako da ne ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi. Sve uočene probleme i nepravilnosti slobodno možete javiti Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. telefonskim putem, elektroničkom poštom, poštom ili neposredno na adresi Zelengaj 15, Zaprešić.

Završeni radovi u nekoliko ulica u Jablanovcu

Zaprešić, 30. lipnja 2023.

Aktivnosti na projektu izgradnje i poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić bliže se kraju. Radovi svakodnevno napreduju, a rezultati su već vidljivi građanima. U sklopu lipanjskih aktivnosti sanirane su i asfaltirane sljedeće ulice u Jablanovcu: Šenoina, Kralja Tomislava, Matije Gupca i Voćarska.

Svibanjske aktivnosti na aglomeraciji Zaprešić

Zaprešić, 31. svibnja 2023.

Radovi na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture „Za čisto i bistro“ bliže se kraju. Unatoč stalnim vremenskim neprilikama, tijekom svibnja proveden je značajan broj aktivnosti. Obavljena su tri tehnička pregleda u svrhu dobivanja uporabne dozvole, čije se izdavanje očekuje u narednom razdoblju.

Također, u sklopu radova na aglomeraciji Zaprešić sanirane su i asfaltirane sljedeće ulice: Divjaščak, Šenoina, Brezinska i Stubička u Jablanovcu, Pintarićeva i ulica Gorica u Ivancu, Sportska u Pojatnom, odvojak Zdenačke ulice u Brdovcu te Krajčići, Gajeva, Moravska, Dužička i Novi put u Bistri. Realizacijom projekta povećat će se broj korisnika na vodoopskrbnoj mreži te podignuti razina pročišćavanja otpadnih voda, odnosno unaprjeđenjem infrastrukture poboljšat će se kvaliteta životnog prostora i isporuka javnih usluga.

Završni radovi u nekoliko ulica

travanj 2023.

U petak, 21. travnja, asfaltirana je Stubička ulica u Jablanovcu, a u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić u narednom su razdoblju u planu asfaltiranje Sportske ulice u Pojatnom, kao i ulice Divjaščak u Jablanovcu, ovisno o vremenskim prilikama.

 

Aktivnosti na projektu izgradnje javne odvodnje u završnoj su fazi, dok još traje dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Obavijest za građane o priključenju na novoizgrađenu mrežu odvodnje

Ožujak 2023.

Obavještavamo cijenjene građane da će spajanje korisnika na novoizgrađenu mrežu, iako su radovi na proširenju mreže odvodnje pri kraju, biti moguće nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole. O tome će Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. pisanim putem obavijestiti sve korisnike koji su stekli mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje.

Uporabnu dozvolu za izvedenu kanalizaciju izdaje nadležno županijsko tijelo, a tek po primitku obavijesti korisnici će se moći priključiti na novoizgrađeni sustav.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Briga o vodi mora biti i sustavna i pojedinačna

Ožujak 2023.

U posljednjih sto godina potražnja za vodom na globalnoj razini rasla je dvostruko brže od ljudske populacije. Prema istraživanju UN-a, dvije milijarde ljudi najmanje jedan mjesec svake godine iskusi ozbiljnu nestašicu vode, više od dvije milijarde živi u zemljama koje su neadekvatno opskrbljene, a polovica svjetske populacije živi na područjima koja bi se do 2025. mogla suočiti s nedostatkom vode. Iako voda zauzima 70 posto ukupne zemljine površine, pogrešna je pretpostavka kako je ima u izobilju, barem one pitke čija je količina vrlo alarmantna. Pitko je samo 3 posto svjetske vode, od čega je dvije trećine zbog niza faktora i okolnosti – nedostupno. Svjetski dan voda svake nas godine nanovo podsjeća da je voda esencijalni resurs koji prije svega zahtijeva razumno gospodarenje kako bi se očuvala njegova količina i kvaliteta te uravnotežio odnos između potreba populacije i prirode.

Dok se urbana područja suočavaju s nestašicom vode uslijed klimatskih promjena i povećanja stanovništva,  rijetko se istražuju učinci same urbanizacije na trenutno stanje vode. Međutim, praćenje obrazaca urbanog razvoja moglo bi koristiti u izradi projekcije budućih potreba kroz reguliranje i unaprjeđenje pojedinih aglomeracija i vodoopskrbnih sustava koji mogu bitno pridonijeti očuvanju vode kao vitalnog resursa. Ulaganjem u sustav nadzora kroz model provedbe mjera i adekvatnih politika moguće je ublažiti negativne posljedice, pogotovo u kontekstu redukcije gubitaka u distribucijskom dijelu vodoopskrbnog sustava, odnosno njegove optimizacije. 

Kako bi bila sposobna nositi se s izazovima, europska legislativa zauzela je vrlo široki stav. Time što zadire u sve one sektore za koje smatra da uzrokuju veliki pritisak na iskorištavanje vode, ujedno je i pitanje gospodarenja vodom i vodnim resursima dovela u znatno širu perspektivu. To potvrđuje i opseg aglomeracijskih radova koji se upravo izvode, kako u Hrvatskoj, tako i na širem europskom prostoru.

U Hrvatskoj se trenutno provode opsežni projekti poboljšanja vodno-komunalnih usluga i infrastrukture na području desetak aglomeracija, od čega je većinski dio financiran sredstvima iz Kohezijskog fonda. Iako svaka aglomeracija ima svoje specifičnosti, radovi se općenito provode s ciljem povećanja priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacije postojećeg sustava te povećanja kvalitete vodoopskrbe na području izvođenja radova.

Radovi se također izvode i u Zaprešiću. Projekt „Za čisto i bistro“ spada u jedan od najvećih projekata na području kontinentalne Hrvatske za čiju provedbu su osigurana bespovratna sredstva u iznosu više od 70 posto prihvatljivih troškova. Ovaj projekt neminovno će utjecati na poboljšanje gospodarstva i životnog standarda stanovnika zaprešićkog kraja. Podizanje mogućnosti priključenja na mrežu javne odvodnje s trenutnih 69 posto na predviđenih 92 posto, pokazuje svu ambiciju projekta zbog kojeg bi, po njegovoj realizaciji, priključenost stanovništva bila na visokoj razini. Projektom će u Kraju Donjem, u kojem dosad nije bilo mreže, priključenost na odvodnju porasti na 90 posto.

Posljednjih mjeseci radovi većina se radova bliži završnoj fazi, a u tijeku su radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, koji će biti nadograđen na treći stupanj (najveći stupanj pročišćavanja) što je dodatna garancija za kvalitetnu ispravnu vodu.

Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nije samo usklađeno s europskim propisima i standardima, već prati i globalno zastupljene trendove u pogledu očuvanja zdravlja, zaštite izvorišta voda i ekosustava u cijelosti. Osim sustavne i javne odgovornosti koja se ogleda u adekvatnoj infrastrukturi, odgovornost leži i na pojedincu, na svakome od nas. Kako se odnosimo prema resursu koji život znači, razmišljamo li kako smanjiti potrošnju vode i doprinosimo li čišćem okolišu kojeg je voda sastavni dio? Možda je ovaj simboličan dan prilika da se zapitamo: što ja mogu učiniti?

Završetak dijela radova u Ivancu i Gornjoj Bistri

28. listopada 2022.

U sklopu radova na aglomeraciji Zaprešić asfaltirane su Poljska ulica i Ulica Zelengaj u Gornjoj Bistri te Ulica Braće Radić u Ivancu, a sve aktivnosti unutar projekta napreduju. Završni radovi poput asfaltiranja mogući su tek nakon polaganja cijevi glavnog kolektora u kanal, zasipavanja i zbijanja rova, nakon čega se izvode kućni priključci. Po završetku građevinskih radova na izvođenju kanala fekalne odvodnje i kućnih priključaka pristupa se ispitivanju cjevovoda na vodonepropusnost i vrši se CCTV inspekcija cjevovoda. Tek nakon dobivanja pozitivnih rezultata ispitivanja priprema se dionica za asfaltiranje, čije izvođenje uvelike ovisi i o vremenskim uvjetima.

Radovi u projektu aglomeracije Zaprešić idu prema planu

Zaprešić, 15. rujna 2022.

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić trenutno su aktivni radovi na brojnim lokacijama. Dio radova završen je ili se privodi kraju, a projekt napreduje prema planu. Tako su se od početka aktivnosti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u srpnju izvodili radovi na objektima biološkog bazena, sekundarnih taložnica, solarnog sušenja mulja, ali i armirano-betonski radovi na objektima digestora i solarnog sušenja mulja. Nakon završetka radova, Zaprešić će dobiti najmoderniji uređaj ovakve vrste.

Nastavljaju se i radovi na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zaprešić u sklopu kojih je asfaltirano gotovo 126.000 m² dionica cesta. Projektom planirane sanacija i rekonstrukcija odvodnje gotovo su u potpunosti dovršene, a izvedeno je i preko 2.500 kućnih priključaka.

U Kraju Donjem također se izvode kućni priključci, asfaltirano je više od 27.000 m² cesta, a intenzivni zahvati rade se i na tlačnim i gravitacijskim kolektorima.

Iz Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., nositelja ovog projekta, kažu kako su unatoč poteškoćama izazvanim globalnim poremećajima na tržištu i njegovim utjecajem na građevinski sektor zadovoljni napretkom radova, koji su opsežni i zahtjevni. Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., zahvalan je građanima na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi u njihovoj ulici.

Taj veliki projekt koji se izvodi u Zaprešiću i okolici usmjeren je na poboljšavanje vodne i komunalne infrastrukture, a ona je temelj ne samo gospodarskog razvoja područja, već su dosezi puno širi i u raznim aspektima utječu na kvalitetu života ljudi.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr