Za čisto i bistro

Obavijest o priključenju na sustav javne odvodnje za više od 700 novih korisnika

Lipanj 2024.

Projekt Aglomeracije Zaprešić nastavlja se planiranom dinamikom. Radovima dovršenima u posljednjih nekoliko mjeseci, za nekoliko stotina budućih korisnika osigurana je mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. tako je distribuirala, odnosno distribuirat će do kraja lipnja nove obavijesti o mogućnosti priključenja za korisnike s područja Jablanovca, Ivaneca, te nešto manji broj obavijesti za buduće korisnike na području Kupljenova, Pojatnog (zaprešićka naselja), Prigorja Brdovečkog (Općina Brdovec), Jareka, Rozge, Dubravice, Vukovog sela, Kraja Donjeg, Bijele Gorice i Brdovca.

Novi priključci znače ogroman iskorak u kvaliteti života i čistoći okoliša za područje Zaprešića i pripadajućih naselja.

Naime, vodno-komunalni sustav predstavlja jedan od ključnih elemenata urbane infrastrukture, a ulaganje u njegovu optimizaciju svakodnevno doprinosi jačanju otpornosti aglomeracija Zaprešić i Kraj Donji. Projekti poput ovog donose brojne pogodnosti te utječu na rješavanje vitalnih ekoloških, infrastrukturnih i gospodarskih pitanja. U tom kontekstu, unaprjeđenje cjelokupnog sustava vodno-komunalnog sustava osigurat će infrastrukturu u skladu s potrebama i očekivanjima suvremenih aglomeracija.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr