Za čisto i bistro

Zašto je važan sustav javne odvodnje?

Srpanj 2023.

Zašto dobivamo sustav javne odvodnje? Izgradnjom infrastrukture za odvodnju otpadnih voda podiže se standard kvalitete života stanovnika, sabirne jame više nisu potrebne, nestaju neugodni mirisi nelegalnih ispusta septičkih jama u okoliš i ono što je najvažnije – čuva se priroda.

Što se postiže gradnjom sustava javne odvodnje?

Omogućuje se pročišćavanje otpadnih voda

Pridonosi se očuvanju zdravlja ljudi

Štiti se izvorište voda za piće

Sabirne jame odlaze u povijest

Štite se vodni resursi

Štiti se okoliš

Područje postaje atraktivnije mjesto za život

Kad se smijem spojiti na sustav javne odvodnje?

Korisnici se na sustav javne odvodnje mogu spojiti čim dobiju obavijest o mogućnosti priključenja koju će im poslati Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Obavijest korisnicima bit će poslana nakon ishođenja uporabne dozvole za kolektor koji se nalazi uz korisnikovu nekretninu.

Tko će održavati sustav javne odvodnje i kome se trebam javiti ako uočim problem?

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. dužna je održavati sustav javne odvodnje i održavati visoku kvalitetu usluge kako bi građani bili zadovoljni te kako bi se sačuvala priroda od štetnog utjecaja otpadnih voda. Kad se korisnik spoji na sustav javne odvodnje, može biti siguran kako će otpadne vode iz njegovog kućanstva biti pročišćene i vraćene u prirodu tako da ne ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi. Sve uočene probleme i nepravilnosti slobodno možete javiti Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. telefonskim putem, elektroničkom poštom, poštom ili neposredno na adresi Zelengaj 15, Zaprešić.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr