Za čisto i bistro

Zaprešić, 31. kolovoza 2021.

Dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama na području aglomeracije Zaprešić danas su isporučena Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u okviru projekta ZA čisto i bistro. Vozila vrijedna 3.702.875,00 kuna s uključenim PDV-om preuzeo je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., a uručio ih je Vladimir Nikolić, voditelj prodaje odjela vozila poduzeća Gradatin d.o.o.

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić proširit će se postojeća mreža odvodnje te stvoriti uvjeti za povećanje priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave. Da bi mreža odvodnje bila učinkovita, potrebno je stalno održavanje neophodno za dobre sanitarne uvjete i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje.

„Dvama specijalnim vozilima za pražnjenje septičkih jama zaključili smo nabavu opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje aglomeracije Zaprešić. Izgradnja infrastrukture tek je prvi korak u projektu, a naš je dugoročni cilj njezino očuvanje za generacije koje dolaze. Također, cilj nam je i smanjenje mogućnosti zagađenja našeg kraja kako bi područje čitave aglomeracije bilo ne samo simbolično, već zaista čisto i bistro. Oprema za održavanje doprinosi podizanju kvalitete usluge i čini je cjelovitom, a našim zaposlenicima olakšava i pojednostavljuje svakodnevni posao“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Pražnjenje sabirnih jama u kojima se skupljaju otpadne vode onih domaćinstava koja nisu unutar sustava javne odvodnje važna je radnja kojom se osigurava zaštita zdravlja stanovnika. Nabavljena specijalna vozila učinit će tu uslugu dostupnijom, doprinijeti njezinoj redovitosti te omogućiti da se otpadne vode iz sabirnih jama odvode na za to predviđena mjesta. Broj vozila potrebnih za pražnjenje sabirnih jama određen je na temelju očekivanog broja korisnika sabirnih jama do 2045. godine.

Prethodno su u okviru projekta nabavljena i isporučena dva vozila – specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje te vozilo za CCTV inspekciju sustava koje omogućava lociranje nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije cjevovoda.

Ukupna vrijednost četiriju nabavljenih vozila iznosi 10.354.937,50 kuna s uključenim PDV-om.

 

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr