Za čisto i bistro

Uloga korisnika u održavanju sustava javne odvodnje

Siječanj 2024.

Po izvršenom tehničkom pregledu i ishođenoj uporabnoj dozvoli čime su stečeni uvjeti za spajanje internog dijela odvodnje na priključno mjesto, Vodoopskrba i Odvodnja Zaprešić d.o.o. dosad je poslala više od 470 obavijesti o mogućnosti priključenja građana na sustav javne odvodnje.

Projektom poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić i Kraj Donji bit će omogućeno proširenje postojeće mreže odvodnje i povećanje priključenosti, a ove promjene već su vidljive u Općini Brdovec, odnosno u naseljima Vukovo selo i Harmica.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. dužna je održavati sustav javne odvodnje i održavati visoku kvalitetu usluge kako bi građani bili zadovoljni te kako bi se sačuvala priroda od štetnog utjecaja otpadnih voda. Međutim, u kontekstu održivosti i dugoročne funkcionalnosti sustava odvodnje, važna je aktivna uloga korisnika u održavanju unutarnje kanalizacijske mreže te poštovanju Općih i tehničkih uvjeta koji reguliraju njezino korištenje.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr