Za čisto i bistro

Sve veći broj građana priključen na sustav javne odvodnje

Ožujak 2024.

Po izvršenom tehničkom pregledu i ishođenoj uporabnoj dozvoli čime su stečeni uvjeti za spajanje internog dijela odvodnje na priključno mjesto, VIO Zaprešić d.o.o. je od siječnja dosad poslao gotovo 1500 obavijesti o mogućnosti priključenja građana na sustav javne odvodnje. Uz to, stanovnicima Donje Bistre te zaprešićkih naselja Pojatno i Kupljenovo krajem ožujka poslano je dodatnih 230 obavijesti o mogućnosti priključenja.

Priključenje internog dijela odvodnje detaljno je definirano Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, prema kojim su korisnici dužni izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht) uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela odvodnje u priključno mjesto bude vodonepropustan. Priključno mjesto mora biti dostupno, bez prepreka, uvijek dostupno djelatnicima VIO Zaprešić d.o.o. te održavano od strane vlasnikovog internog dijela do samog priključnog mjesta.

Također, kako bismo sačuvali prirodu od štetnog utjecaja otpadnih voda u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda, kao ni bacanje drugih materijala koji mogu utjecati na kvalitetu i funkcioniranje sustava.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr