Za čisto i bistro

Radovi na projektu aglomeracije Zaprešić uvelike napreduju

Zaprešić, 1. travnja 2022.

U Zaprešiću i njegovom širem području u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić već više od godinu dana jedni radovi započinju, a drugi se dovršavaju.

Radi se o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj, ali svakako i jednom od najzahtjevnijih za izvedbu. Taj projekt vrijedan skoro 700 milijuna kuna, koji Europska unija sufinancira u iznosu od preko 70 posto u Zaprešiću će napraviti vidnu promjenu. Aktivnosti obuhvaćaju proširenje postojeće mreže odvodnje, ali i njenu rekonstrukciju i sanaciju, a također se dograđuju i rekonstruiraju vodoopskrbne mreže. Sve ovo radi se kako bi stanovnicima Zaprešića kvaliteta života bila bolja, jer postojanje dobre vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje osnovni je preduvjet razvoja svake sredine. 

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić nositelj je ovog projekta, čiji naziv „Za čisto i bistro“ govori o njegovim ključnim ciljevima.

„Dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Zaprešiću počela je prije više od godinu dana, radovi su se izvodili i još se izvode na brojnim lokacijama po gradu. U Kraju Donjem intenzivirale su se aktivnosti na izgradnji kanalizacijske mreže. Zadovoljni smo napretkom dosadašnjih radova, posebno kada imamo na umu da se radi o vrlo zahtjevnim zahvatima. U narednom razdoblju očekuje nas pojačana dinamika radova na izgradnji sustava odvodnje i popratnih građevina stoga još jednom molimo građane za razumijevanje zbog poteškoća koje nastaju u prometu“, rekao je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Do sada je napravljeno gotovo 80 posto ugovorenih radova na rekonstrukciji kanalizacijskih mreža, a izgradnja novog sustava odvodnje prešla je polovinu ugovorenih dionica. Između ostalog, izvedeno je 1.559 kućnih priključaka te su izgrađene četiri crpne stanice sustava odvodnje i jedan od ukupno dva retencijska bazena. Nakon ishođenja građevinske dozvole, počet će radovi i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Brojke pokazuju napredak projekta i sigurno su razlog za zadovoljstvo stanovnika Zaprešića, kojima će poboljšani i prošireni sustav odvodnje donijeti mnoštvo pozitivnih inputa. Osim što će jamčiti zdraviji život za građane, takvi projekti temelj su i za očuvanje okoliša, gospodarsku revitalizaciju, a svakako utječu i na demografiju.

O projektu

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njime će se povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Sve novosti o projektu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr te društvenim mrežama Facebook www.facebook.com/ZAcistoibistro i LinkedIn www.linkedin.com/company/zacistoibistro.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr