Za čisto i bistro

Predstavljanje projekta

Pročistač - panorama

Javno predstavljanje projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić ZA ČISTO I BISTRO, održat će se sutra, 1. srpnja 2020., s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća proširenje postojeće mreže odvodnje, rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja  te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje.

Projektom će se unaprijediti i proširiti vodovodna i kanalizacijska mreža u aglomeracijama Zaprešić i Kraj Donji, a predstavit će ga Željko Majcen, upr.iur, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. s partnerima projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 683.801.112,50 kn, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. osigurana bespovratna sredstva EU u iznosu od čak 70,88% odnosno 387.792.012,26 kn iz Kohezijskog fonda.

Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kn, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kn sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Projekt se provodi u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje Grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice, a planirani završetak provedbe projekta je 31.12.2023.

Osim samog projekta, bit će predstavljeno i prvo specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava, jednu od najdjelotvornijih metoda za uvid u stanje sustava odvodnje, koje će efikasno locirati sve nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije.

Tom prigodom bit će predstavljena i web stranica projekta www.zacistoibistro.hr na kojoj će građanima i javnosti biti dostupne najvažnije informacije vezane za projekt tijekom cijele provedbe.

Organizacija javnog predstavljanja projekta sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr