Za čisto i bistro

Postupak priključenja korisnika na sustav odvodnje

Zaprešić, 31. svibnja 2022.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, planira se izvesti više od 3000 novih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje. 

Priključenje internih instalacija korisnika na sustav javne odvodnje moguće je po ishođenoj uporabnoj dozvoli za kolektor na koji se korisnik spaja, o čemu će ga obavijestiti Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., nakon čega korisnik ima rok od 30 dana da se spoji na kontrolno priključno okno, a poslije toga vrši se naplata odvodnje.

Prilikom izvođenja radova na sustavu odvodnje izvođači obilaze kuće na trasi kolektora te s vlasnikom parcele dogovaraju mjesto kontrolnog priključnog okna. Vlasnik parcele i izvođač zatim potpisuju izjavu korisnika na kojoj je skicirano mjesto priključka prema kojem će se priključak i izvesti.

Priključak na odvodnju (priključna cijev i okno) dio je projekta izgradnje odvodnje u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić i nije trošak korisnicima.

Obaveza korisnika odvodnje je spojiti internu instalaciju fekalne odvodnje od objekta na kontrolno priključno okno o vlastitom trošku koje će biti postavljeno na korisnikovu parcelu maksimalno 2 metra unutar same parcele.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr