Za čisto i bistro

Održivo upravljanje vodama u aglomeracijama

Prosinac 2023.

U brzom ritmu urbanizacije, procesa uvjetovanog neprestanim širenjem gradova i rastućim brojem stanovništva, uloga vodnokomunalne infrastrukture postala je ključna ne samo kako bi se zadovoljile životne potrebe u aglomeracijama, već i kako bi bili obuhvaćeni širi ciljevi održivog razvoja. Za razliku od starih sustava odvodnje otpadnih voda koji su imali uglavnom negativne utjecaje na okolne ekosustave, zahvaljujući novim znanjima i iskustvima suvremena vodnokomunalna infrastruktura prilagođena je današnjim potrebama. Osim zadovoljavanja dnevnih potreba građana, ona je postala svojevrsni katalizator održivog razvoja, pridonoseći dugoročnoj ravnoteži između gradskog života i očuvanja prirode, ali i ravnoteži između troškova i efikasnosti.

Održivost aglomeracija zahtijeva odgovarajuća ulaganja. Uz prateće uvažavanje međunarodnih obaveza i normi, ulaganje u razvoj pouzdanog i optimiziranog sustava vodoopskrbe postalo je jednim od ključnih faktora u poboljšanju životnog standarda i prostora te poticanju gospodarskog rasta. Uzimajući u obzir sve kriterije, upravljanje vodnim područjima na održiv način, odnosno na način koji osigurava dobro stanje voda i dovoljne količine zadovoljavajuće kakvoće jasan je pokazatelj koliko je projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na razini aglomeracija cjelovit i zapravo neophodan.

U usporedbi s drugim zemljama svijeta Hrvatska se ističe obiljem visokokvalitetne vode. Ipak, važno je naglasiti da ta prednost ne umanjuje potrebu za vrednovanjem i očuvanjem ovog ključnog resursa, kako za nas danas, tako i za generacije koje dolaze. Osim što ide ukorak s visokim europskim standardima, unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić također prati i ispunjava globalne trendove po pitanju očuvanja zdravlja, zaštite izvora i ekosustava u cjelini, a realizacijom projekta poboljšat će se kvaliteta životnog prostora i isporuka javnih usluga.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr