Za čisto i bistro

Nastavlja se priključivanje građana na sustav javne odvodnje

Travanj 2024.

Otkako je izvršen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola, u razdoblju od siječnja do ožujak, na sustav javne odvodnje spojilo se oko 700 korisnika, a s početkom travnja ta je brojka uvećana za 1000 novih korisnika. Uz to, VIO Zaprešić d.o.o. nedavno je obavio dodatne tehničke preglede, a po završetku uobičajene procedure građanima će uputit nove obavijesti o mogućnosti priključenja. Paralelno s tim odvijaju se i radovi na UPOV-u kako bi se poboljšala učinkovitost cjelokupnog sustava.

Vodno-komunalni sustav predstavlja jedan od ključnih elemenata urbane infrastrukture, a ulaganje u njegovu optimizaciju svakodnevno doprinosi jačanju otpornosti aglomeracija Zaprešić i Kraj Donji. Projekti poput ovog nužni su za podizanje kvalitete života stanovnika jer donose brojne pogodnosti te utječu na rješavanje vitalnih ekoloških, infrastrukturnih i gospodarskih pitanja. U tom kontekstu, unaprjeđenje cjelokupnog sustava vodno-komunalnog sustava osigurat će infrastrukturu u skladu s potrebama i očekivanjima suvremenih aglomeracija.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr