Za čisto i bistro

Kako građani mogu doprinijeti održavanju sustava javne odvodnje?

Kolovoz 2023.

Očuvanje prirode i poboljšanje našeg svakodnevnog života zahtijevaju razumijevanje pravilnog korištenja sustava javne odvodnje. Kroz zajedničke napore možemo sačuvati okoliš te izbjeći nepotrebne kvarove i prateće dodatne troškove. Za početak, bitno je naglasiti da takav sustav nije predviđen za odlaganje otpada, bilo krutog ili viskoznog, kao ni korištenih higijenskih proizvoda, ostataka hrane i ostalog biološkog otpada, kemikalija i farmaceutskih proizvoda te kiselina i agresivnih supstanci. Kako bismo naglasili važnost ovoga, izdvojili smo primjere predmeta i tekućina koji nikako ne bi smjeli završiti u sustavu javne odvodnje.

fork

Predmeti iz kuhinje

talog od kave

ulje

filter vrećice

komadići hrane

ljuske jajeta

meso i ostaci životinjskih utroba

plastika

toilette

Predmeti iz WC-a/kupaonice

vlažne maramice

higijenski ulošci

pelene

žileti

prezervativi

pijesak za kućne ljubimce

štapići za uši

kosa, dlake

yard

Predmeti i tvari iz dvorišta

beton, drvo, metal i sl.

staklo, karton, konzerve

pepeo

razni talozi i muljevi

slama i životinjski otpad

uginule životinje

ostaci motornog ulja

sredstva za zaštitu bilja

Naročito je važno da sustav javne odvodnje ne ispuštate oborisnke vode iz dvorišnih kanalica ili s krovova.

Što se dogodi sa sustavom javne odvodnje kada u njega dospije ono što ne bi smjelo?

Nemarno postupanja i bacanje nedopuštenih tvari uzrokuje ozbiljne probleme za sustav javne odvodnje, poput narušavanja planiranog protoka otpadnih voda u cijevima, oštećenja vodonepropusnog sustava i ometanja rada opreme, odnosno strojeva i crpki. Uočene nepravilnosti i probleme građani slobodno mogu prijaviti Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. telefonskim putem, elektroničkom poštom, poštom ili neposredno na adresi Zelengaj 15, Zaprešić. 

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr