Za čisto i bistro

Izvedeno gotovo 1.200 priključaka na sustav javne odvodnje

Zaprešić, 21. siječnja 2022.

Radovi na projektu ZA čisto i bistro, kojem je cilj poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, traju već godinu dana. Ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na ovom području, a njime će se povećati broj priključaka i korisnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode.

„U fazi smo kada aktivnosti koje provodimo postaju vidljive našim građanima. Obujam radova je velik, često se radi o zahvatima koji su kompleksni što ponekad utječe i na trajanje njihovog izvođenja. Posebno smo ponosni što znamo da smo završetkom i najmanjeg segmenta u sklopu projekta korak bliže ka boljem i kvalitetnijem životu ljudi s ovog područja“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

U okviru projekta ZA čisto i bistro, u siječnju 2021. godine započeli su radovi na dogradnji, proširenju i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe na području Zaprešića, a u listopadu su počeli i radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Kraju Donjem, po čijem završetku će se priključenost stanovništva na mrežu odvodnje povećati sa sadašnjih 0 posto na gotovo 90 posto. Dio radova u sklopu aktivnosti projekta već je dovršen, na terenu je trenutno 39 ekipa te je do sada položeno preko 67.000 metara cijevi, ugrađeno preko 1.600 okana te izvedeno gotovo 1.200 priključaka.

U sklopu projekta Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. nabavila je i četiri vozila za održavanje i nadzor sustava odvodnje – specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje, vozilo za CCTV inspekciju sustava koje omogućava lociranje nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije cjevovoda te dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama, čija ukupna vrijednost iznosi 10.354.937,50 kuna s uključenim PDV-om.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr