Za čisto i bistro

Građani Zaprešića dobivaju najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Zaprešić, 11. srpnja 2022.

U sklopu projekta ZA čisto i bistro uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s postojećeg prvog, nadogradit će se na treći, najviši stupanj pročišćavanja te će se pročišćavanje vršiti u skladu s europskim standardima.

Mario Šiljeg, Željko Turk, Zoran Đurković, Domagoj Mikuš

Zaprešić, 11. srpnja 2022. – Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nastavlja se rekonstrukcijom i nadogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nova je ovo faza u projektu pa su se tom prigodom na konferenciji za medije okupili najvažniji dionici sa svih institucionalnih razina. Tako su u pratnji direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Domagoja Mikuša državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli aktivna gradilišta kao i lokaciju na kojoj su već počeli radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Po završetku radova sva će se otpadna voda dovoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kako bi se zagađenje okoliša spriječilo, a pročišćavanje se vršilo u skladu s europskim standardima čime je stanovnicima zajamčena zdravstveno ispravna voda.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se s postojećeg prvog, nadograditi na treći, najviši stupanj pročišćavanja. On radi tako da najprije otpadne vode dolaze na uređaj, a u njima se nalaze razne organske tvari, krupni i sitni komunalni otpad, visoke štetne razine fosfora i dušika te ostalo. Prvi je korak mehaničko pročišćavanje, tijekom kojeg se sirova otpadna voda koja pritječe na uređaj pročišćava na gruboj rešetki čime se uklanjaju krupnije krute tvari, a potom i na finijem situ koje otklanja sitnije krute tvari. Drugim se stupnjem otpadne vode obrađuju postupkom koji obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem, dok treći stupanj pročišćavanja podrazumijeva strožu obradu otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanjanju štetni fosfor i dušik.

„Ovom smo aktivnošću projekt podigli na potpuno novu razinu. Rekonstrukcija starog i nadogradnja novog dijela jasan je pokazatelj koliko je projekt aglomeracije cjelovit. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dobiva najmoderniju nadogradnju, a građani Zaprešića kompletnu vodno-komunalnu infrastrukturnu mrežu kao i zdravu i ispravnu vodu“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Projektom će se značajno smanjiti organsko zagađenje, izgraditi postrojenje za obradu mulja i nova tehnološka zgrada i podići kapacitet sa 60.000 na 70.000 ekvivalent stanovnika. Također postići će se kemijska redukcija fosfora čije visoke koncentracije u otpadnim vodama narušavaju kakvoću vode i smanjuju bioraznolikost.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr