Za čisto i bistro

Dio korisnika može se priključiti na sustav javne odvodnje

Rujan 2023.

Korisnicima pojedinih naselja u Općini Brdovec Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. poslala je obavijest o mogućnosti priključenja nakon ishođenja uporabne dozvole. Time su se stekli uvjeti spajanja internog dijela odvodnje na priključno mjesto, odnosno na sam sustav javne odvodnje. Korisnik je dužan izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht), uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela na priključno mjesto bude vodonepropustan i prema pravilima struke. Također, u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda. Usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za korisnike koji su dobili obavijest o priključenju, počet će se naplaćivati s obračunom vodnih usluga za rujan 2023.

Korisnicima pojedinih naselja u Općini Brdovec Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. poslala je obavijest o mogućnosti priključenja nakon ishođenja uporabne dozvole. Time su se stekli uvjeti spajanja internog dijela odvodnje na priključno mjesto, odnosno na sam sustav javne odvodnje. Korisnik je dužan izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht), uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela na priključno mjesto bude vodonepropustan i prema pravilima struke. Također, u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda. Usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za korisnike koji su dobili obavijest o priključenju, počet će se naplaćivati s obračunom vodnih usluga za rujan 2023.

Mjesto Ulica
BRDOVEC
BRDOVEC
POLJSKA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
LOZANČIĆEVA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA IVANA DOJČIĆA
BRDOVEC
BRDOVEC
NOVA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA BRAĆE MALEKOVIĆ
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA MATIJE GUPCA
BRDOVEC
BRDOVEC
LUSKA
BRDOVEC
BRDOVEC
RUJAVE
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA JOSIPA ANIĆA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
DUGA ULICA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
BREGOVITA ULICA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA ANTE KOVAČIĆA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ZELENI PUT
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA BRAĆE ŽAGMEŠTAR
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ZAGREBAČKA CESTA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
KRATKA ULICA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA IVANA JURIŠIĆA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA STARI DVOR
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA MATIJE GUPCA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
IVANA ŠTRBULCA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
BREGOVITA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
PROZORSKA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
JOSIPA GOLUBIĆA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ZAGREBAČKA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ULICA JOSIPA ŠINTIĆA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ULICA IVANA TURKA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
IVANA ŠTRBULCA
BRDOVEC
VUKOVO SELO
VRAPČEVA ULICA
logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr