Za čisto i bistro

Obavijest za građane o priključenju na novoizgrađenu mrežu odvodnje

Ožujak 2023.

Obavještavamo cijenjene građane da će spajanje korisnika na novoizgrađenu mrežu, iako su radovi na proširenju mreže odvodnje pri kraju, biti moguće nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole. O tome će Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. pisanim putem obavijestiti sve korisnike koji su stekli mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje.

Uporabnu dozvolu za izvedenu kanalizaciju izdaje nadležno županijsko tijelo, a tek po primitku obavijesti korisnici će se moći priključiti na novoizgrađeni sustav.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Briga o vodi mora biti i sustavna i pojedinačna

Ožujak 2023.

U posljednjih sto godina potražnja za vodom na globalnoj razini rasla je dvostruko brže od ljudske populacije. Prema istraživanju UN-a, dvije milijarde ljudi najmanje jedan mjesec svake godine iskusi ozbiljnu nestašicu vode, više od dvije milijarde živi u zemljama koje su neadekvatno opskrbljene, a polovica svjetske populacije živi na područjima koja bi se do 2025. mogla suočiti s nedostatkom vode. Iako voda zauzima 70 posto ukupne zemljine površine, pogrešna je pretpostavka kako je ima u izobilju, barem one pitke čija je količina vrlo alarmantna. Pitko je samo 3 posto svjetske vode, od čega je dvije trećine zbog niza faktora i okolnosti – nedostupno. Svjetski dan voda svake nas godine nanovo podsjeća da je voda esencijalni resurs koji prije svega zahtijeva razumno gospodarenje kako bi se očuvala njegova količina i kvaliteta te uravnotežio odnos između potreba populacije i prirode.

Dok se urbana područja suočavaju s nestašicom vode uslijed klimatskih promjena i povećanja stanovništva,  rijetko se istražuju učinci same urbanizacije na trenutno stanje vode. Međutim, praćenje obrazaca urbanog razvoja moglo bi koristiti u izradi projekcije budućih potreba kroz reguliranje i unaprjeđenje pojedinih aglomeracija i vodoopskrbnih sustava koji mogu bitno pridonijeti očuvanju vode kao vitalnog resursa. Ulaganjem u sustav nadzora kroz model provedbe mjera i adekvatnih politika moguće je ublažiti negativne posljedice, pogotovo u kontekstu redukcije gubitaka u distribucijskom dijelu vodoopskrbnog sustava, odnosno njegove optimizacije. 

Kako bi bila sposobna nositi se s izazovima, europska legislativa zauzela je vrlo široki stav. Time što zadire u sve one sektore za koje smatra da uzrokuju veliki pritisak na iskorištavanje vode, ujedno je i pitanje gospodarenja vodom i vodnim resursima dovela u znatno širu perspektivu. To potvrđuje i opseg aglomeracijskih radova koji se upravo izvode, kako u Hrvatskoj, tako i na širem europskom prostoru.

U Hrvatskoj se trenutno provode opsežni projekti poboljšanja vodno-komunalnih usluga i infrastrukture na području desetak aglomeracija, od čega je većinski dio financiran sredstvima iz Kohezijskog fonda. Iako svaka aglomeracija ima svoje specifičnosti, radovi se općenito provode s ciljem povećanja priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacije postojećeg sustava te povećanja kvalitete vodoopskrbe na području izvođenja radova.

Radovi se također izvode i u Zaprešiću. Projekt „Za čisto i bistro“ spada u jedan od najvećih projekata na području kontinentalne Hrvatske za čiju provedbu su osigurana bespovratna sredstva u iznosu više od 70 posto prihvatljivih troškova. Ovaj projekt neminovno će utjecati na poboljšanje gospodarstva i životnog standarda stanovnika zaprešićkog kraja. Podizanje mogućnosti priključenja na mrežu javne odvodnje s trenutnih 69 posto na predviđenih 92 posto, pokazuje svu ambiciju projekta zbog kojeg bi, po njegovoj realizaciji, priključenost stanovništva bila na visokoj razini. Projektom će u Kraju Donjem, u kojem dosad nije bilo mreže, priključenost na odvodnju porasti na 90 posto.

Posljednjih mjeseci radovi većina se radova bliži završnoj fazi, a u tijeku su radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, koji će biti nadograđen na treći stupanj (najveći stupanj pročišćavanja) što je dodatna garancija za kvalitetnu ispravnu vodu.

Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nije samo usklađeno s europskim propisima i standardima, već prati i globalno zastupljene trendove u pogledu očuvanja zdravlja, zaštite izvorišta voda i ekosustava u cijelosti. Osim sustavne i javne odgovornosti koja se ogleda u adekvatnoj infrastrukturi, odgovornost leži i na pojedincu, na svakome od nas. Kako se odnosimo prema resursu koji život znači, razmišljamo li kako smanjiti potrošnju vode i doprinosimo li čišćem okolišu kojeg je voda sastavni dio? Možda je ovaj simboličan dan prilika da se zapitamo: što ja mogu učiniti?

Obavijest o zatvaranju Ulice Antuna Mihanovića, Kraj Gornji (22. 2. – 8. 3. 2023.)

Veljača 2023.

Zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić od 22. veljače do 8. ožujka 2023. za sav promet zatvara se Ulica Antuna Mihanovića.

 

Obilazni pravci za vrijeme izvođenja radova su: Križanje Ulice Antuna Mihanovića i Goričke ulice – Gorička ulica – Mihanovićeva ulica – Krajgorska ulica – Ulica Antuna Mihanovića i obrnuto.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Produljenje radova i privremena regulacija prometa, Ulica Matije Gupca, Kupljenovo (do 31.1.2023.)

Siječanj 2023.

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić u Ulici Matije Gupca u Kupljenovu produljuju se radovi do 31. siječnja 2023. godine te i dalje vrijedi privremena regulacija prometa. Radovi će se izvoditi radnim danom od 7:00 do 17:00 sati te subotama od 7:00 do 15:00 sati.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Obavijest o produljenju radova i zatvaranju Brezinske ulice, Jablanovec (9.1. - 11.2.2023)

Siječanj 2023.

Zbog građevinskih radova sklopu projekta aglomeracije Zaprešić, za sav promet zatvara se Brezinska ulica u Jablanovcu od 9. siječnja do 11. veljače 2023. godine.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Produljenje privremene regulacije prometa - Stubička ulica, Jablanovec (do 11.2.2023.)

Siječanj 2023.

Zbog daljnjeg izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava u Stubičkoj ulici u Jablanovcu produljuje se privremena regulacija prometa do 11. veljače 2023. godine.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Obavijest o početku radova i privremenoj regulaciji prometa, Ulica Pavla Lončara (do 23. 12. 2022.)

Prosinac 2022.

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić u Ulici Pavla Lončara počinje izvođenje radova na dogradnji sustava javne odvodnje i uspostavlja se privremena regulacija prometa od 23. prosinca 2022. godine. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova uspostavlja se iz Ulice Pavla Lončara u Ulicu kardinala Alojzija Stepinca, zatim Ulicom Ivana Jurmana, pa Avenijom Hrvatskih branitelja do Ulice Ante Starčevića pa natrag u Ulicu Pavla Lončara. Za suprotni smjer vrijedi isti obilazni pravac.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Obavijest o početku radova i privremenoj regulaciji prometa Ulica Antuna Kovačića, Brdovec
(7. 12. 2022. – 30. 1. 2023.)

Prosinac 2022.

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić u Ulici Antuna Kovačića u Brdovcu od 7. prosinca 2022. počinje izvođenje radova na kanalizacijskim cjevovodima i uspostavlja se privremena regulacija prometa do 30. siječnja 2023.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Produljenje privremene regulacije prometa – Stubička ulica, Jablanovec (do 23. 12. 2022.)

Prosinac 2022.

Zbog daljnjeg izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava u Stubičkoj ulici u Jablanovcu produljuje se privremena regulacija prometa do 23. prosinca 2022. godine.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Obavijest o produljenju radova, Ulica Matije Gupca, Pojatno (do 25. 12. 2022)

Prosinac 2022.

U sklopu projekta aglomeracije Zaprešić produljuje se izvođenje radova u Ulici Matije Gupca u Pojatnom do 25. prosinca 2022. godine te će i dalje biti na snazi privremena regulacija prometa. Radovi će se izvoditi radnim danom od 7:00 do 17:00 sati te subotama od 7:00 do 15:00 sati.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr