Za čisto i bistro

Aktivnosti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

Studeni 2023.

Uz visoku kvalitetu izvedbe i funkcionalnosti svih sustava, u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić, dio radova je završen ili se bliži kraju, a projektne aktivnosti napreduju prema planu.

Trenutačno se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda provodi betoniranje zidova na biološkom bazenu, što predstavlja ključni korak prema završetku radova na ovom objektu. U tijeku je i snižavanje razine podzemne vode u pumpama, a istovremeno se izvode radovi na postavljanju instalacija u trupu prometnica.

Također, u tijeku je i montiranje strojarske opreme na objektu tehnološke zgrade, dok se u zgradi mehaničkog predtretmana, u kojoj je prethodno ugrađena sva oprema, izvode finalni elektro radovi.

Opseg dosad finaliziranih radova potvrđuje napredak projekta u svim segmentima, a optimizirani sustav odvodnje osim što će građanima donijeti brojne benefite, ujedno služi i kao primjer modela održivog upravljanja vodnim bogatstvom koji štiti okoliš i potiče gospodarsku revitalizaciju područja.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr